Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Ārkārtas Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 25.janvārī plkst.11.00.

Sēde notiks attālināti (gan jautājumu ziņotāji, speciālisti, gan arī deputāti piedalās attālināti)

Sēdes darba kārtībā:

Par saistošo noteikumu Nr. __/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo O.Siņica)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada ārkārtas Domes sēdē apstiprina iestāžu vadītājus

Šodien, 29.decembrī, ārkārtas Domes sēdē, deputāti darba kārtībā izskatīja 12 jautājumus. Amatā ieceļ četru ...

Top velo – remonta darbnīca

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Aktivitātes Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”

Laika periods no septembra līdz decembrim Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”  (turpmāk tekstā – ...