Muzejpedagoģiskā programma “Barikādes Latvijā un atmodas laika notikumi Viļakas apkārtnē”

Šogad aprit 31 gads kopš barikādēm. Notikumi pasaulē maina pierasto lietu kārtību, tāpēc šogad tika izveidota muzejpedagoģiskā programma, kura integrēta mācību stundā par barikādēm Latvijā un atmodas laika notikumiem Viļakas apkārtnē. Programma novadīta divas dienas-19.janvārī Rekavas vidusskolai, 20.janvārī-Viļakas Valsts ģimnāzijai. Zoom platformā bija iespēja darboties vairākās aktivitātēs. Rekavas vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni ieklausījās vēstures faktos. Skatījām ne tikai barikāžu laika notikumus bet pieskārāmies nedaudz arī dzīves raksturojumam pēc II pasaules kara un notikumiem, kuri plaši iezīmējās 20.gs 80-to gadu II pusē.

            Tikšanās zoom laikā izspēlējām sagatavoto Kahoot spēli par Barikādēm Latvijā un atmodas notikumiem Viļakas apkārtnē. Bija dažas tehnoloģiskās programmas 19.janvārī, taču 20.janvārī tehnika strādāja kā vajag. Skolēni atbildēja uz 15 muzeja sagatavotajiem jautājumiem, iepazinās ar senajām bildēm no muzeja krājuma kā piemēram, Brīvais mikrofons Viļakā, Ļeņina piemineklis un tā nojaukšana, par sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanu bijušā klostera ēkā u.c. Ieklausījāmies tā laika dziesmā un mēģinājām analizēt tekstu un tās vārdus. Noskatījāmies arī dokumentālo īsfilmu, mēģinājām raksturot filmā redzēto un sajusto. Apskatījām dažu Viļakas apkārtnes barikāžu dalībnieku atmiņas un strādājam ar vēstures avotiem.

            Strādājot ar jauniešiem, svarīgi, lai viņi redz un dzird kā notika barikādes. Vienmēr ir svarīgi runājot par valstiskiem notikumiem neaizmirst arī savas vietas vēsturi un tās nozīmi dažādu notikumu kontekstā. Viens no pēdējiem uzdevumiem bija uzrakstīt kāda bija barikāžu lielākā vērtība pēc skolēnu domām un ko viņi gribētu pateikt barikāžu dalībniekiem. Skolēni ar prieku dalījās savās pārdomās, kurās var redzēt tik daudz sapratnes. Paldies vēstures skolotājai A.Leitenai, Rekavas vidusskolai un Viļakas Valsts ģimnāzijai par sadarbību un atsaucību.

            Teksts: Viļakas muzeja vadītāja R.Gruševa, foto: krājuma glabātāja M.Boldāne.

 

Citas ziņas no šīs kategorijas