Balvu novada Sociālā pārvalde informē, ka trūcīgām un maznodrošinātām personām ir iespēja saņemt bezmaksas medicīniskās aizsargmaskas (1 iep./50gab personai).

Aizsargmaskas izsniedz, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un izziņu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Aizsargmaskas var saņemt:

 1. Baltinavas teritoriālajā centrā Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas pagastā, tālr.: 26393109;
 2. Balvu teritoriālajā centrā Raiņa ielā 52, Balvos, tālr.: 27815224, ar attālinātajiem klientu pieņemšanas punktiem:
 • „Pagastmāja”, Naudaskalnā, Balvu pagastā, tālr.: 29398752;
 • Ūdru ielā 1, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, tālr.: 26618345;
 • Dārza ielā 27, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, tālr.: 26625340;
 • „Gaismas”, Grūšļevā, Briežuciema pagastā, tālr.: 26183354;
 • Jaunatnes ielā 3, Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, tālr.: 26625340;
 • Balvu ielā 15, Kurnā, Kubulu pagastā, tālr.: 26618345;
 • “Administratīvā ēka”, Egļuciemā, Lazdulejas pagastā, tālr.: 26183354;
 • Brīvības ielā 3A, Tilžā, Tilžas pagastā, tālr.: 29398752;
 • Melderu ielā 2, Vectilžā, Vectilžas pagastā, tālr.: 26183354;
 • “Mieriņi”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, tālr.: 26618345;
 1. Rugāju teritoriālajā centrā Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, tālr.: 28721482 ar attālināto klientu pieņemšanas punktu Bērzu ielā 8, Benislavā, Lazdukalna pagastā, tālr.: 26625340;
 2. Viļakas teritoriālajā centrā Parka ielā 2, Viļakā, tālr.: 28004485, 28302310 ar attālinātajiem klientu pieņemšanas punktiem:
 • Rūpnīcas ielā 3, Kupravā, Kupravas pagastā, tālr.: 28300048;
 • Mežmalas ielā 1, Semenovā, Medņevas pagastā, tālr.: 26697040;
 • Skolas ielā 1A, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, tālr.: 26697040;
 • “Ābeļziedi”, Borisovā, Vecumu pagastā, tālr.: 28300048;
 • Ciemata ielā 4, Žīguros, Žīguru pagastā, tālr.: 28302310.

Balvu novada Sociālā pārvalde aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ņemt vērā valstī noteiktos ierobežojumus izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai pasargātu sevi, gan apkārtējos cilvēkus.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sācies jubilejas plenērs “Valdis Bušs 2021””

Balvu novada Medņevas pagasta Semenovas ciemā 2021. gada 12. jūlijā ir ieradušies plenēra dalībnieki ...

Aicinām Balvu novadā deklarētos iedzīvotājus (54+ gadi) saņemt Balvu Sporta skolas peldbaseina bezmaksas apmeklējumu karti

Uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, personas apliecinošu dokumentu un ja ir – pensionāra apliecību, apmeklējumu ...

Viļakā remontē un krāso velosipēdus

Jaunais uzņēmējs Rēvalds Šakins ir realizējis Viļakas novada domes atbalstīto projektu Nr. 2021-VND-1-07 “Velosipēdu ...