Paveiktais 2021.gadā Veselības veicināšanas projektā

Turpinājās projekta Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē” (projekta nosaukums precizēts pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas no 01.07.2021.) īstenošana. Aizvadītais 2021.gads bija izaicinājumu gads treneriem, lektoriem un dalībniekiem, jo visu laiku bija jāpielāgojas pandēmijas Covid-19 noteiktajiem ierobežojošajiem epidemioloģiskajiem notikumiem. Neskatoties uz  to, aktīvie dalībnieki iemācījās pieslēgties online nodarbībām, potējās un apmeklēja arī nodarbības klātienē.

Realizētie pasākumi 2021.gadā ir sekojoši:
1) 4 pasākumi – lekcijas nodarbību ciklā “Psihiska veselība”, lektore, psiholoģe Inese Lietaviete.
2) Nodarbību ciklā “Veselīgs uzturs gadalaikos” notika 7 pasākumi vasaras sezonai veltītās nodarbībās un 7 pasākumi rudens sezonai veltītās nodarbībās, nodarbības un ēdienu degustāciju sagatavoja uztura speciāliste Baiba Bērtiņa.
3) 92 pasākumi novadīti projekta darbībā “Pilates Žīguros”, trenere Linda Tokareva-Kušnere.
4) 31 pasākums novadīts projekta darbībā “Vingrošana Semenovā”, trenere Iluta Balule.
5) sekmīgi noslēgusies projekta aktivitāte “Veselības vingrošana senioriem”, trenere Inga Bleidere novadīja 50 pasākumus.
6)Aktīvi dalībnieki piedalījās aktivitātē “Vingrošana Viļakā” apmeklējot 36 pasākumus, kurus vadīja trenere Inga Bleidere.
7) Aktīvi dalībnieki ir arī pasākumā “Vingro Rekovā”, šajā projekta darbībā trenere Inga Bleidere novadīja 39 pasākumus.
8) 64 pasākumi īstenoti projekta aktivitātē “TREX (TRX) vingrošana Viļakas pilsētā un apkaimē”, trenere Inga Bleidere.
9) Iegādāts plānotais inventārs veselības veicināšanas pasākumiem.

Kopā 2021.gadā novadīti 294 pasākumi.

Šajā, 2022.gadā, plānots realizēt sekojošas aktivitātes:
1) 2 pasākumi – lekcijas nodarbību ciklā “Psihiska veselība” Viļakā, lektore, psiholoģe Inese Lietaviete.
2) 7 pasākumi nodarbību ciklā “Veselīgs uzturs gadalaikos”, uztura speciāliste Baiba Bērtiņa. Pa vienam pasākumam par uztura lekciju un veselīgu ēdienu degustāciju notiks Viļakā, Susāju, Šķilbēnu, Medņevas, Vecumu, Kupravas un Žīguru pagastos.
3) Turpināsies iespēja piedalīties dažādās vingrošanas (“Pilates Žīguros” 2 reizes nedēļā, “Vingrošanas Semenovā” 1 reizi nedēļā, “Vingrošana Viļakā” 1 reizi nedēļā, “Vingro Rekovā” 1 reizi nedēļā, “TREX (TRX) vingrošana Viļakas pilsētā un apkaimē” 2 reizes nedēļā) nodarbībās klātienē vai online saistībā ar noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem. Aicinu aktīvi izmantot bez maksas vingrošanas nodarbības, jo šobrīd finansējums vingrošanas nodarbībām ir pieejams tikai 2022.gadam.
4)Uzsāksies lekcijas izglītojamajiem 7.-12.klasei un izglītojamo vecākiem, jo sekmīgi 2021.gada decembra nogalē noslēdzās iepirkums šiem pasākumiem.
5)Sakarā ar mainīgajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem 2021.gadā nebija iespējams noorganizēt sports spēles, ceram, ka 2022.gadā izdosies noorganizēt kaut dažas no plānotajām sporta spēlēm.

Aicinu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs un izmantot iespēju nodarbības apmeklēt bez maksas, tā iegūstot zināšanas par veselīgu uzturu, psiholoģiskām tēmām un izvēlēties sev piemērotāko aktīvo nodarbību un izveidot to par savu ikdienas aktīvo ieradumu.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: projekta arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Lepojamies ar novadnieci

Mūsu novadnieces Albīnas Veinas bagātā mūža pavediens dzīves kamolā ietinis deviņdesmito gadskārtu. Pedagoģe, folkloriste, ...

2. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu konkurss Daugavpilī

Šī gada 2. aprīlī Daugavpilī notika 2. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu konkurss, kurā ...

Notiks sestais starptautiskais glezniecības plenērs

No 2022.gada 11. līdz 22.jūlijam Viļakā, Balvu novadā, notiks “6.Starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs ...