Mājdzīvniekus turpmāk varēs reģistrēt tikai pie veterinārārstiem

Lai uzlabotu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, turpmāk mājdzīvniekus pirmreizēji varēs reģistrēt tikai pie veterinārārstiem.

Grozījumi noteic, ka praktizējošs veterinārārsts veiks ne tikai šo dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu, bet arī to pirmreizējo reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Sakarā ar Grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kuri paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, veic praktizējošs veterinārārsts, informējam, ka ar 2022.gada 4.janvāri zaudēs spēku līgumi “Par pakalpojuma sniegšanu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā”, noslēgtie starp Lauksaimniecības datu centru, pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbības kārtību, lai ar Klientu apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” (MUVIS), un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju.

Informācija: Lauksaimniecības datu centrs

Citas ziņas no šīs kategorijas

PAZIŅOJUMS

Viļakas novada Sociālais dienests paziņo, ka  saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija  likuma “COVID-19 infekcijas izplatības ...

Metodiskās apvienības un „Atklātās dienas” pasākums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

11.02.2020. iestādes vadītāja Lilita Šnepere un grupu skolotājas aicināja bērnu vecākus apmeklēt pirmsskolas izglītības ...

Prezentē Zaļo ceļu “Rīga –Pskow ” tūrisma salidojumā Ērgļos

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...