Mājdzīvniekus turpmāk varēs reģistrēt tikai pie veterinārārstiem

Lai uzlabotu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, turpmāk mājdzīvniekus pirmreizēji varēs reģistrēt tikai pie veterinārārstiem.

Grozījumi noteic, ka praktizējošs veterinārārsts veiks ne tikai šo dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu, bet arī to pirmreizējo reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Sakarā ar Grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kuri paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, veic praktizējošs veterinārārsts, informējam, ka ar 2022.gada 4.janvāri zaudēs spēku līgumi “Par pakalpojuma sniegšanu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā”, noslēgtie starp Lauksaimniecības datu centru, pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbības kārtību, lai ar Klientu apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” (MUVIS), un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju.

Informācija: Lauksaimniecības datu centrs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Labiekārto laukumu Dubļovas ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Balvu novada pašvaldība pauž solidaritāti Ukrainas tautai un izkar Ukrainas valsts karogu

24.februāra domes sēdē Balvu novada domes deputāti, atbalstot Ukrainas valsts neatkarību un teritoriju integritāti ...

Īstenots projekts “Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana”

Projekts atbalstīts Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Leader konkursa projektā Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana. ...