Koncertlekciju cikls Žīguru pamatskolā

Turpinot īstenot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” lielo mērķi – iepazīt daudzveidīgo Latvijas kultūru, Žīguru pamatskolas audzēkņi šā mācību gada 1. semestrī digitāli noskatījās  trīs koncertlekcijas – “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”, ”Kino mūzikas vēsture”, “Ziemassvētki apkārt pasaulei”.

Skolēniem bija lieliska iespēja atkārtot jau zināmo un uzzināt ko jaunu par Latvijas vēsturi, kino mākslas attīstību, Ziemassvētku svinēšanu dažādās pasaules malās. Koncertlekciju vadītāju stāstījums mijās ar daudzām burvīgām, labi pazīstamām mūsu tautas spēka dziesmām. Skanēja mūzika no pasaulē un Latvijā pazīstamām kino filmām, bija iespēja dungot līdzi draiskajām Ziemassvētku melodijām.

Lai nostiprinātu koncertlekcijās dzirdēto, pēc katra pasākuma skolēni pildīja krustvārdu mīklas, atbildēja uz organizatoru sagatavotajiem jautājumiem. Ļoti spraiga domu apmaiņa skolēniem izvērtās, atbildot uz jautājumu: ko Tev nozīmē dzīvot brīvā Latvijā? Dažas atbildes: “Mēs varam runāt savā valodā”, “Mēs varam dziedāt savu himnu”, “Mums ir savs karogs”, “Mēs neesam atkarīgi no citiem”, “Mēs varam brīvi ceļot”.

Paldies iniciatīvas “Lavijas skolas soma” organizatoriem par doto iespēju tuvāk iepazīt Latvijas kultūrvidi.

Žīguru pamatskolas kolektīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izsludināts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrais 2020. gada projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2020. gada projektu konkursu. ...

Viļakas Valsts ģimnāzijai jauns skolēnu parlamenta prezidents

Katram skolēnu parlamentam nepieciešams savs līderis, kāds, kurš spēs saliedēt visus darboties gribētājus, iedrošināt ...

Krāsainās Latvijas un Latgales ainavas gleznās

4.starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2020” dalībnieki 17.jūlijā piedalījās kolēģa, mākslinieka Aivja Pīzeļa personālizstādes ...