Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība Šķilbēnu pagastā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Decembris Šķilbēnu pagastā iesākās ar projekta LV-RU-II-053 “GreenPalette” meistarklasi kultūras centrā “Rekova”, kuru apmeklēja vietējie iedzīvotāji, lai uzzinātu vairāk par brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības (turpmāk- BUB) būtību, kā arī to, kā izveidot šādu organizāciju pagastā, nodrošinot zināšanas un kapacitāti ātrai reaģēšanai ugunsgrēkos, līdz dienestu ierašanās mirklim.

Latvijas BUB apvienības valdes priekšsēdētājs V. Griķis par ugunsdrošību un organizācijas nozīmi Šķilbēnu pagastā: “Ja ugunsnelaime piemeklējusi kādu lauku sētu, katra sekunde ir no svara, lai liesmas apdzēstu un izglābtu pēc iespējas vairāk. Tomēr ir pagasti, kur tuvākais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atrodas aptuveni 40 kilometru attālumā. Šādos gadījumos paveicas tiem iedzīvotājiem, kuru apkaimē ir brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas, kas, uzzinot par nelaimi, ātri spēj saorganizēties un operatīvi ja ne nodzēst, tad vismaz ierobežot uguns liesmas. Arī veikt dažādus glābšanas darbus, jo kā pierāda prakse, ja pirmajās 5-10 minūtēs nesniedz palīdzību , tad rezultāts ir bēdīgs. Tādēļ Šķilbēnu brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir kā pamats un piemērs šīs kustības atdzimšanai Balvu novadā”.

  1. Kaužēns par meistarklasi: “Šis ir pārmaiņu laiks un raugoties ar pozitīvu skatu nākotnē, mēs, Brīvprātīgie ugunsdzēsēji, vēlamies atjaunot pozitīvās tradīcijas arī Viļakas apkārtnē. Stiprināt valsts iekšējo drošību – šādu uzstādījumu ir izvirzījis Valsts prezidents Egīls Levits, un mēs, katrs Latvijas pilsonis, varam piedalīties ar savu artavu. Raudzīties varam dažādās sfērās, bet mēs vēršam uzmanību ugunsdrošībai, ugunsdzēsībai un civilai aizsardzībai, tāpēc šodien Šķilbēnos tiekamies ar vietējiem iedzīvotājiem, lai veicinātu brīvprātīgās ugunsdzēsēju komandas atjaunošanu. Valsts – tie esam mēs sabiedrība, iedzīvotāji un kopīgiem spēkiem, kopīgām idejām un kopīgu rīcību mēs varam radīt drošāku apkārtējo vidi. Organizējot dažādus kopīgus pasākumus, iesaistot jauniešus, mēs stiprinām un audzinām patriotismu, tēvzemes mīlestību un kārtīgus saimniekus savā zemē!”

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Tekstu sagatavoja projekta vadītāja: Santa Šmite

Foto: Projekta arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Līgo svētki Viļakā izskanējuši!

Baltajā Viļakas brīvdabas estrādē šajos svētkos ar Aivara Bankas izrādi “Visi radi kopā”  skatītājus ...

Žīguru Kultūras nama aktivitātes augusta mēnesī

No 1.augusta Žīguru kultūras namā bija apskatāma Balvu novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ‘’Radošo ...

Latgales mazākumtautību NVO saņem valsts atbalstu

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 2020. gada nogalē Latgales reģiona mazākumtautību biedrību darbības ...