Noslēgušies būvdarbi objektā “Šķilbēnu angārs”

Balvu novada domes vadība 24. novembrī pieņēma paveiktos būvdarbus objektā “Šķilbēnu angārs”. Šī ir projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” aktivitāte. Projekta mērķis:  Revitalizēt degradētās teritorijas un izveidot uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai nepieciešamo kvalitatīvu infrastruktūru.

Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā ir uzbūvēts angārs 410.6 m2 platībā. Ēka ir pieslēgta elektrībai, nodrošināts elektrības pieslēgums pie  AS “Sadales tīkli” un elektrības padeve un apgaismojums angārā. Ēkā pieejams ūdensvads un kanalizācija. Tai ir 3 ieejas vārti – durvis, kas ir paceļami automātiski vai manuāli, ēkas augstums augstākajā vietā 6.5 metri. Angāram ir 5 logi. Izbūvēts piebraucamais ceļš no Darbnīcu ielas puses. Būvdarbus viena gada laikā no 2020.gada novembra līdz 2021.gada novembrim par summu 178482.73 Eur (bez PVN) veica SIA “Ozolmājas”,  būvuzraudzību nodrošināja IK Vilhelms Pužulis, autoruzraudzību – būvprojekta izstrādātāji SIA “Efekta”. Būvdarbi veikti saskaņā ar būvprojektu.

Saskaņā ar programmu 5.6.2. “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās” projektā izveidoto infrastruktūru pašvaldība nodos izsolē, tās pretendentam – uzņēmējam būs jānodrošina jaunajā angārā darba vietu radīšana un jāveic investīcijas uzņēmuma nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos. “Šobrīd ir pasūtīta objekta novērtēšana. Pēc vērtējuma saņemšanas pašvaldība izsludinās objekta izsoli. Aktuālā informācija par Balvu novada pašvaldības izsolēm pieejama mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Izsoles,” informēja Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals.

Paldies būvniekiem, būvuzraugam un autoruzraugiem par operatīvu un atbildīgu darbu objektā angāra būvniecība Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā.

Informāciju sagatavoja un foto: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Informācija par masas ierobežojumiem uz valsts ceļiem ar grants segumu tagad pieejama kartes veidā

Informācija par transporta masas ierobežojumiem uz valstij piederošajiem autoceļiem tagad ir pieejama VAS Latvijas ...

Patriotisma nedēļa Žīguru pamatskolā

Tāpat kā mūsu valstī, arī mūsu skolā Patriotisma nedēļa novembrī norisinājās īpašā gaisotnē – ...

Jaunības svētki Viļakas novadā

Katrs jaunietis dzīvo ar domu: “Man ir vienalga, kas noticis līdz šim. Es tagad ...