Nekrologs. Albīna Veina (31.01.1931. – 28.11.2021.)

2021.gada novembra nogale atnesa sēru vēsti. Mūžības gaitās devusies Albīna Veina (dz.Bondare).

Albīnas Veinas dzīves gaitas uzsākušās 1931.gada 31.janvārī. Pēc Viļakas vidusskolas absolvēšanas 1950.gadā tika izvēlēts pedagoga ceļš. Latviešu valodas un literatūras skolotāja specialitāte tika apgūta Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. Uzreiz pēc vidusskolas beigšanas arī iesākās darba gaitas skolā, kas noslēdzās 1986.gadā ar aiziešanu pelnītā atpūtā. Bet ar to neapstājās sabiedriskā aktivitāte, kas vienmēr raksturojusi skolotāju Veinu. Etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” un Dāmu kluba ”Marienhauzena” dibināšana un vadīšana ir tikai nedaudzie piemēri viņas rosībai. Neapstājās pedagoģiskā darbība, pasniedzot latviešu valodu pieaugušajiem ārpusskolas kursos. Neapstājās aktīvā pilsoniskās pozīcijas paušana, jo arī Barikāžu laiks bija Skolotājas aktīvas darbošanās posms.

Daudz atzinīgu vārdu un apbalvojumu A.Veina ir saņēmusi par savu darbu. Skolotājas nopelni novērtēti ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas piešķirto titulu “Dižskolotāja”, ar Atzinības krusta Lielo sevišķo pakāpes goda zīmi, daudziem citiem apbalvojumiem. Tomēr vislielākā balva Skolotājai ir sirsnīgās atmiņas un pateicības vārdi no skolēniem, studentiem, kolēģiem, līdzcilvēkiem.

Mūžs atdots pedagoģiskajam darbam, savai tautai, kultūras vērtību saglabāšanai un tālāknodošanai, visi spēki veltīti jaunās paaudzes izglītošanai un virzīšanai uz augstu mērķu sasniegšanu.

Un Skolotājas ceļš turpinās cilvēku atmiņās, bērnos, mazbērnos, audzēkņos, ziedos slīkstošajā piemājas dārzā.

Izsakām līdzjūtību meitām Skaidrītei un Ērikai ar ģimenēm, tuviniekiem un visiem, kam Skolotāja bija tuva.

Izvadīšana pēdējā gaitā 3.decembrī pl.12.00 no Viļakas Romas katoļu baznīcas.

Viļakas Valsts ģimnāzijas saime

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda valsts mēroga konkursā „Bizness 24h” iegūst 10.vietu

Šī gada 4.februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas 11.klase ekonomikas nodarbības ietvaros piedalījās Banku augstskolas organizētajā ...

Par Viļakas novada domes darba laiku

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju no 29.01.2021 līdz 14.02.2021 Viļakas novada domes administrācija darbu turpina ...

Upītē atklās pirmo latgaliešu izlaušanās istabu “Pīci panti”

Otrdien, 28. decembrī, Balvu novada Upītē slēgtās skolas ēkā tiks atklāta pirmā un pagaidām ...