Domes sēdē apstiprina Viļakas pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītājus

Finanšu komitejā 16.novembrī deputāti virzīja lēmumprojektus uz domes sēdi par pagastu un pilsētu-Balvu un Viļakas pārvalžu vadītāju iecelšanu. Šodien, 25.novembrī, Domes sēdē, uzklausot katra pagasta un pilsētu pārvalžu vadītāju pretendentus, deputāti nolēma par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāju iecelt Sarmīti Tabori, par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāju  Marutu Kalnēju, par Rugāju pagasta pārvaldes vadītāju Arnitu Pugaču, par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāju Oļegu Kesku. Pārvaldes vadītāji darbu uzsāks ar š.g.1.decembri. Balvu pilsētas pārvaldes vadītāju domes sēdē neapstiprināja.

Ar plašāku informāciju par katru no vadītājiem varēs iepazīties informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” decembra numurā.

Sveicam, vēlam veiksmi un izdošanos!