Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja

BALVU NOVADA DOMES SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJA 2021.gada 16.novembrī, plkst.09.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar J. K.. (ziņo I.Krukovska)
 2. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar A.I. (ziņo I.Krukovska)
 3. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar I. E. (ziņo I.Krukovska)
 4. Par L. K. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu Vecumu pagasta Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. (ziņo I.Krukovska)
 5. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. J. (ziņo I.Krukovska)
 6. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. N. (ziņo I.Krukovska)
 7. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. M. (ziņo I.Krukovska)
 8. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. R. (ziņo I.Krukovska)
 9. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar I. R. (ziņo I.Krukovska)
 10. Par V. A. reģistrēšanu Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu reģistrā” un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. (ziņo I.Krukovska)
 11. Par D. A. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra. (ziņo I.Krukovska)
 12. Par D. P. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra. (ziņo I.Krukovska)
 13. Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Komane)
 14. Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” sociālās aprūpes pakalpojuma “Pansija” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Komane)

Informatīvs jautājums:

 1. Par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu organizāciju senioriem. (ziņo Sociālās pārvaldes pārstāvji)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Šogad „Baznīcu nakts 2021” atvērta individuāliem apmeklējumiem dienas garumā un ar programmām tiešsaistē

Sestdien, 29. maijā kristīgās kultūras notikumā „Baznīcu nakts 2021” dalību apstiprinājušas 97 baznīcas visā ...

Nobalso par konkursā “Par Balvu novada ģerboņa izveidi” iesniegtajām idejām

Paldies ikvienam, kurš iesniedza savu ideju vai idejas par to, kāds varētu izskatīties Balvu ...

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Valsts nodrošina iespēju personām, kuras pašas nevar nodrošināt sev juridisko palīdzību, saņemt valsts apmaksātu ...