Ārkārtas domes sēde

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE 2021.gada 9.novembrī, plkst.17.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu. (ziņo T.Locāne)
 2. Par Viduču pamatskolas direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 3. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo O.Siņica)
 4. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada23.septembra lēmumā “Par Balvu novada Izglītības pārvaldes izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 5. Par grozījumu Balvu novada Izglītības pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 6. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par Balvu novada Kultūras pārvaldes izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 7. Par grozījumu Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 8. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par Ziemeļlatgales sporta centra izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 9. Par grozījumu Ziemeļlatgales sporta centra nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 10. Par Balvu novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. (ziņo S.Kapteine)
 11. Par Žīguru pamatskolas direktora pienākumu pildīšanu. (ziņo D.Tutiņa)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Labiekārto laukumu Dubļovas ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Mūzika un mana sirds

Mūzika, kas manā sirdī skan,Mūzika kā nemiers sirdi plosa man, Mūzika, kur esi patiesi ...

PASNIEGS APLIECINĀJUMUS PAR NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA VĒRTĪBAS IEKĻAUŠANU NACIONĀLAJĀ SARAKSTĀ

 4. decembrī plkst. 13.00 tiks pasniegti apliecinājumi par nemateriālā kultūras mantojuma vērtības iekļaušanu Latvijas ...