Ārkārtas domes sēde

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE 2021.gada 9.novembrī, plkst.17.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu. (ziņo T.Locāne)
 2. Par Viduču pamatskolas direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 3. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo O.Siņica)
 4. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada23.septembra lēmumā “Par Balvu novada Izglītības pārvaldes izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 5. Par grozījumu Balvu novada Izglītības pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 6. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par Balvu novada Kultūras pārvaldes izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 7. Par grozījumu Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 8. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par Ziemeļlatgales sporta centra izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 9. Par grozījumu Ziemeļlatgales sporta centra nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 10. Par Balvu novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. (ziņo S.Kapteine)
 11. Par Žīguru pamatskolas direktora pienākumu pildīšanu. (ziņo D.Tutiņa)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta ...

Dabas resursu nodokļa pieauguma ietekmē būs izmaiņas ZAAO atkritumu apsaimniekošanas maksā

Informējam par plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2022.gada 1.janvāra, kas pamatotas ar valstī ...