Atklātas sociālo pakalpojumu ēkas Viļakā

Viļakā, šī gada 12.oktobrī, svinīgi tika atklātas divas ēkas, nodrošinot divus jaunus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT) – grupu dzīvokli un dienas aprūpes centru.

Projektā Nr. 9.3.1.1/18/I/017 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakā” vairāk kā divu gadu laikā, tika veikta divu ēku pārbūve Viļakā, Abrenes ielā 9 un Balvu ielā 10, lai sekmētu personu ar GRT integrēšanu sabiedrībā.

Grupu (māja) dzīvoklis ir paredzēts 10 personām ar GRT, kurām nav nepieciešams atbalsts pašaprūpē, nodrošinot mājokli, individuālo atbalstu sociālo problēmu risināšanā, diennakts uzraudzību, atbalstu aktīva dzīvesveida veicināšanā un sociālā darbinieka individuālās konsultācijas. Savukārt prasmju un pašdarbības spēju attīstīšana, palīdzību pašaprūpē, fiziskās un relaksējošās nodarbības un citas aktivitātes tiks nodrošinātas dienas aprūpes centrā astoņām personām ar GRT, tādējādi pilnveidojot prasmes un sekmējot iekļaušanos sabiedrībā. Bez maksas pakalpojumus, izvērtētās personas ar GRT, varēs saņemt līdz 2023.gada 31.decembrim projektā Nr. 9.2.2.1/15/i/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”.

Grupu dzīvokļu un Dienas aprūpes centra vadītāja E.Keiša atzīst, ka ir patiesi priecīga par paveikto darbu, gan par to, ka klienti uzklausīti, atbalstīti un arī to ,ka Viļakā būs iespēja pilnveidot prasmes, integrēties sabiedrībā personām ar GRT. Klientiem tiks nodrošināts atbalsts gan sociālo problēmu risināšanā, gan arī izglītošanā un saturīgā brīvā laika pavadīšanā. Protams, šis laiks nav bijis viegls, lai īstenotu tik vērienīgu projektu, taču komanda var paveikt daudz, ja raugās uz vienotu un tik ļoti nepieciešamu mērķi!

Vairāk par pakalpojumu saņemšanas iespējām aicinām sazināties ar vadītāju E.Keišu, rakstot uz e-pastu: elina.keisa@balvi.lv vai arī zvanot pa tālruni: 27800860.

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Santa Šmite

Foto: Projekta arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Santai Mežābelei (Antoņinai Ločmelei) – 80

Ziemas baltumā šogad jubileju svin novadniece – ilggadēja skolotāja un rakstniece Santa Mežābele, īstajā ...

Ārkārtas domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 12.septembrī, plkst.08.30. Sēde notiks klātienē Bērzpils ...

Viļakas muzeja digitālā izstāde “Marienhauzenai 730”

Viļakas muzejs piedāvā interesentiem uz mirkli apstāties Viļakas vēsturiskajās pieturās un atcerēties notikumus, cilvēkus, ...