Aizvadīts otrais rudens “krastings” Liepnas upes ielejā

10.oktobrī tika aizvadīts jau otrais rudens “krastings” Liepnas upes ielejā. Pavisam kopā pārgājienā devāmies 19 dalībnieki, kas lielākoties bija ieradušies no Balviem. Piecās stundās tika pieveikti 8 km un iepazītas vairākas jaunas sēnes, piedzīvoti kāpumi un kritumi, pūpēžu putekļu prieki, dzīvnieku alas un pēdas, pat skelets un slapjas kājas, kopīgas pusdienas, brīnišķīgu vietu apskate.

Šoreiz “Krastingu” sākām pie vecā Golodnīka ceļa, kur kādreiz ir bijis arī tilts pāri Liepnas upei. Pārgājiena dalībniekiem interesi  radīja, kā radies nosaukums “Golodnīks” un izrādās, nosaukums iedots par piemiņu kādam vecam vīram, kurš pie upes nomiris bada nāvē. Tālāk ceļu turpinājām dodoties lejup gar Liepnas upi, līdz nācās visiem kopā to šķērsot, lai piekļūtu Kaķīšu akmenim. Upes šķērsošana šajā posmā ir salīdzinoši viegla, jo upe ir sekla  un akmeņaina, vairākās vietās veidojot krāces un straujteces.  Krastos skatāmi arī mālu atsegumi un tika šķērsoti arī vairāki pazemes avoti.

Pēc kopīgas pusdienošanas tālāk devāmies meklēt Katlešu dzirnavu drupas, lai pēc kopīgas vēstures faktu izšķetināšanas tālāk dotos apskatīt Kaķīšu ģimenes piemiņas vietu un Katlešu pilskalnu.

Interesanti, ka Katlešu pilskalns oficiāli tika atklāts tikai 2018. gada 11. oktobrī, pateicoties modernajām tehnoloģijām, izmantojot aerolāzerskenēšanas metodi,  lai gan nenoteiktas ziņas par tā atrašanos jau bija pienākušas iepriekš. 1947.g. K. Rozītis bija ziņojis par 20 m augstu pilskalnu Liepnas upes cilpā. Par nepārprotamu pilskalnu liecina mākslīgie pārveidojumi – grāvji, vaļņi un terase, izlīdzinātais plakums un nostāvinātās nogāzes. Pilskalns vairāk uzskatāms par patvēruma pilskalnu.

 Pēc pilskalna apskates visi kopā vēl šķērsojām Liepnas upes tiltu un piestājām pie Katlešu autobusa pieturas, lai tālāk pa grants ceļu dotos uz sākuma vietu, kur visi dalībnieki tika pie pateicības rakta, par dalību “krastingā”.

Un atkal pārliecinājāmies, cik pie mums ir skaisti, cik dažāda un krāsaina ir Liepnas upes ieleja, kur aiz katra līkuma mūs sagaida kāds pārsteigums.

Paldies, katram dalībniekam par piedalīšanos, kopā būšanu. Īpaši sirsnīgs paldies Andrai Korņejevai par sēņu atpazīšanu. Vairāki gribētāji, tā arī netika uz pārgājienu, bet noteikti, ja būs interese, nākamgad turpināsim tradīciju un dosimies jaunā kopīgā piedzīvojumā!

Zināšanai – Liepnas upes ieleja ir vietējās nozīmes dabas liegums, kas atrodas Žīguru pagastā pie Katlešiem un izveidots 1997. gadā. Šis ir ekotūrisma maršruts un dabā taka nav marķēta. Ieteicams doties gida pavadībā.

Teksts un foto:  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra tūrisma speciāliste Inese Matisāne

A

Citas ziņas no šīs kategorijas

Upītē atklās renovēto Nemateriālās kultūras mantojuma centru

Šo sestdien 19. augustā Balvu novada Upītē pēc mazliet vairāk kā gada renovācijas un ...

Pirmā projekta vadības komitejas un menedžmenta grupas tikšanās Pitalovā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...