#Labsvaibs rūpējas par jauniešu labbūtību

Iesākoties jaunajam mācību gadam, projekta Nr. VP2021/1-110 #Labsvaibs ietvaros tika īstenota aktivitāte „Mentālās veselības mēnesis”, kad jaunieši devās uz interesantām un neierastām vietām Balvu novadā, lai izzinātu emocionālā atbalsta iespējas un, baudot kārumus,  runātu par to, kas šobrīd katram ir aktuāli.

Pirmā tikšanās notika Susāju pagastā- viesu namā „Vecozoli”, kad kopīgi uzsākām veidot jauniešu emocionālā atbalsta iespēju karti un paudām savas emocijas un domas, izmantojot spēles „Lillu” un „Vairāk nekā vārdi” kartītes, kas dod iespēju vieglāk un brīvāk izteikt savas domas. Otrā tikšanās notika atbalsta mājā „Brīvupes”, Kubulu pagastā, kad kopā ar mācītāju Mārtiņu Vaickovski cepām gardu ābolu pīrāgu un runājām par to, kādas aktivitātes šobrīd interesē jauniešus, kas visvairāk ir nepieciešams savas labbūtības veicināšanai. Trešā tikšanās notika Arnitas Labsajūtu darbnīcā Balvos, kur sevi lutinājām ar vasaras našķiem un diskutējām par konfliktu risināšanas iespējām, noslēdzot jauniešu emocionālā atbalsta iespēju kartes veidošanu.

Šajā pandēmijas laikā jaunieši īpaši novērtē arī vienkāršas lietas, kas reizēm ir tikai nepiespiestas sarunas, našķējoties. Tāpat jaunieši atzīst, ka psihoemocionālajam atbalstam ir liela nozīme, kaut arī par to ierasts nerunāt, reizēm pat slēpt šādu nepieciešamību. Aktivitātes rezultātā jaunieši izzinājuši gan sevi, gan savus apkārtējos cilvēkus, jūtas brīvāk savu jūtu izpausmē, izzinājuši iespējas, kur iespējams vērsties pēc psihoemocionālā atbalsta, iepazīstot jomus speciālistus.

Paldies ikvienam jaunietim par atklātību, labiem vārdiem un kopā būšanas prieku! Aicinām arī uz pārējām projekta aktivitātēm, par kurām tiek informēts novada jauniešu centru sociālajos tīklos

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”

Informāciju sagatavoja: Viļakas jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne

Foto: no projekta arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Iekļaujošas vides veidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem

Šogad, pavasarī tika noslēgti divi būvdarbu līgumi ar SIA „Ozolmājas”, lai īstenotu projektu Nr. ...

Neaizmirstami 10 mēneši Latvijā

Ir pagājuši 10 mēneši, kopš Aleksandrs ieradās Latvijā no Gruzijas, lai darbotos kā brīvprātīgais ...

Nodarbību cikls “Veselīgs uzturs gadalaikos”

Čaklākie “Veselīga uztura” nodarbību apmeklētāji noteikti atceras kādus veselīgus salātus un našķus ēdām pasākumā ...