Drošības nedēļa Viļakas apkārtnes skolās

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Septembrī, četrās skolās, Viļakas Valsts ģimnāzijā, Viduču pamatskolā, Rekavas vidusskolā un  Žīguru pamatskolā, tika īstenota projekta  Nr. LV-RU-II-053 „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” jeb „Zaļā palete” (GreenPalette) aktivitāte Drošības nedēļa skolās, kuras laikā skolēni, skolotāji un skolas darbinieki varēja apgūt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī praktiskas prasmes, kā rīkoties ugunsgrēku gadījumā un kā būt drošam dabā un mājās gada tumšajā laikā.

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja un ārpusklases koordinatore I. Lindenberga par Drošības nedēļu skolās: “Sākumskolas bērni ar interesi vēroja un klausījās ugunsdzēsēju stāstījumā. Bija arī zinoši un prata atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar uguns drošību. Tika pielaikotas gan ķiveres, gan viss tērps, kurš izrādījās ļoti smags. Skolēni ar prieku  darbojās ar ūdens šļūtenēm. Kā jau sākumskolēniem vairāk patīk praktiski darboties, tāpēc nebija īpaši jāmudina, pat izveidojās rindas, lai iemēģinātu ugunsdzēsēju darbu. Vecāko klašu skolēni arī izmēģināja ugunsdzēsēju ekipējumu, apskatīja modernu tehniku, ar kādu mūsdienās strādā VUGD darbinieki. Tika uz doti jautājumi, kā arī paši dalījās ar informāciju, ko zina par ugunsdrošības jautājumiem. Apmācību apguva arī ģimnāzijas skolotāji un tehniskie darbinieki. Izzinošs bija prezentācijas materiāls un profesionāls darbinieku stāstījums”.

Viduču pamatskolas skolēni atzīst, ka šāda aktivitāte bija ļoti interesanta un aizraujoša, bija iespēja ieraudzīt un uzzināt jaunas lietas, īpaši patika dzēst ar šļūteni un braukt ugunsdzēsēju mašīnā, savukārt skolotāji atzīst, ka ar ikgadējām nodarbībām par ugunsdrošību, nav iespējams sasniegt tādu rezultātu, kāds tika panākts ar klātienes tikšanos. Praktiski jautājumi, trāpīgi padomi, saruna, kas piemērota klausītāju vecumam – viss bija īstajā vietā un laikā! Ļoti vērtīgi un lietderīgi!

Arī Žīguru pamatskolā Drošības nedēļas aktivitāte, izvērtās par vērtīgu kopā būšanas laiku, direktore S.Orlovska atzīst, ka “pēc garā Covid-19 attālināto mācību laika bērniem atkal bija iespēja dzīvot pilnvērtīgi, iepazīties ar ugunsdzēsēju darbu, smieties, priecāties, kopā darboties, un kur vēl lielāku laimi, ja paši ugunsdzēsēji darbojas līdzi, ar savu stāstījumu prot aizraut un garlaicīgi nav ne lieliem, ne maziem. Šie ugunsdzēsēji ir ne tikai izcili sava amata pratēji, bet ar ļoti labām komunikācijas prasmēm”.

Arī Rekavas Vidusskolas skolēniem bija iespēja kādu brīdi iejusties ugunsdzēsēja – glābēja lomā: galvā tika uzliktas ķiveres, vienam skolēnam bija iespēja uzvilkt arī visu nepieciešamo ekipējumu. Ugunsdzēsēji demonstrēja dažāda lieluma un izmēra šļūteņu stobrus, dažādas ierīces ugunsgrēka dzēšanai. Bija jāizpilda arī fiziskais vingrinājums – visiem riņķī veikt pietupienus veselu 1 minūti (rokas sadotas uz biedru pleciem). Tas nemaz nebija tik vienkārši! Un tad – darbošanās ar ūdens pumpjiem un ūdens šļūtenēm. Visiem bija iespēja izmēģināt šo atbildīgo pienākumu. Visbeidzot ugunsdzēsēji pastāstīja arī par iespēju apgūt ugunsdzēsēja – glābēja profesiju gan pēc 9.klases, gan pēc vidusskolas. Šī tikšanās bija ļoti interesanta, radoša un pozitīvām emocijām piepildīta.

Lielu paldies sakām Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienībai par Drošības nedēļu skolās!

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Tekstu sagatavoja projekta vadītāja: Santa Šmite

Foto: Skolu arhīvs