Ārkārtas finanšu komitejas sēde

Sēde notiks klātienē 2021.gada 23.septembrī, plkst.08.30.Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501 (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Par finansējuma nodrošināšanu pārtikas paku iegādei. (ziņo O.Siņica)
  2. Par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)
  3. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)
  4. Par Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)
  5. Par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)
  6. Par Balvu pilsētas pārvaldes izveidi. (ziņo I.Blūma)
  7. Par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Turpinās būvdarbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projektā ģimnāzijā

Personu apvienība SIA “ĢL Konsultants” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LVS Building” sekmīgi turpina ...

Mazā biznesa iedvesmas diena

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru aicina ...

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknis informē

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknis informē, ka Valsts policijas e-pasts informācijas sniegšanai ...