Apmeklētājiem atvērtas Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas galvenās durvis

Apmeklētājiem atvērtas Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas galvenās durvis. Apmeklējumi joprojām pēc iepriekšēja pieraksta.

Cienījamie Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas apmeklētāji!

Lūdzam izvērtēt nepieciešamību ar speciālistu tikties klātienē!

Stingri ievērot pieņemšanas laiku un vispārējos epidemioloģiskās drošības pasākumus! Apmeklējot speciālistu jālieto sejas aizsargmaska!

Joprojām aicinām izmantot iespēju pakalpojumus saņemt attālināti!

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Balvu novada pašvaldībai var turpināt iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu dome@balvi.lv (elektroniski parakstīts iesniegums), portālā Latvija.lv e- pakalpojums Latvija.lv, pa pastu Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501, vai ievietojot īpaši paredzētā dokumentu kastē Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A, 1.stāvā.

Balvu novada pašvaldība APMEKLĒTĀJUS PIEŅEM PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

Apmeklējumu varat pieteikt, zvanot:

Par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem – 29437260

Par zemes lietām – 20245387

Par atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām – 26434768

Par atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām uz lauksaimniecības zemēm –  26434768

Par pieteikšanos izsolēm – 28080786

Par dzīvokļa jautājumiem – 64507216

Par pagaidu sabiedriskajiem darbiem – 20282401

Par līdzfinansējuma piešķiršanu centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai  – 28673272

Par nekustamā īpašuma nodokli –  64521972

Par pierobežas satiksmes atļauju (vīzu) braucieniem uz Krievijas Federāciju saņemšanu – 64522453, 26104539

Par būvvaldes jautājumiem – 26161103

Par citiem jautājumiem – 26104539, 64522453

Notiek sistemātisks darbs pie bijušo novadu iestāžu apvienošanas, līdz ar to kontaktinformācija regulāri tiek atjaunota! Ja rodas neskaidrības nepieciešamās kontaktinformācijas atrašanā, lūgums zvanīt:

  • 26104539 (Balvi)
  • 28399183 (Baltinava)
  • 27832856 (Rugāji)
  • 26104539 (Viļaka)

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ir uzsākti labiekārtošanas darbi DI projekta ietvaros

Projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā”  ietvaros ...

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona

Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, t.i., dosies ...

Nobalso par konkursā “Par Balvu novada ģerboņa izveidi” iesniegtajām idejām

Paldies ikvienam, kurš iesniedza savu ideju vai idejas par to, kāds varētu izskatīties Balvu ...