Viļakas Valsts ģimnāzija un Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola ar 2021. gada 1.oktobri aicina pastāvīgā darbā skolas medicīnas māsu

Viļakas Valsts ģimnāzija un Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola

ar 2021. gada 1.oktobri aicina  pastāvīgā darbā skolas medicīnas māsu

(profesijas kods 2221 34)

Informācija par vakanci:

Darba likme – 0,65 (26 stundas nedēļā)

Darba alga (bruto) – 985,00 euro par pilnu likmi

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt iestādes medmāsas pienākumus saskaņā ar amata aprakstu;
 • organizēt, kontrolēt un atbildēt par sanitāri higiēnisko normu, profilaktisko pasākumu ievērošanu izglītības iestādē un tās teritorijā;
 • veikt medicīnisko dokumentu reģistru;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
 • uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;
 • popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā.

Prasības kandidātiem:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

CV līdz 30.septembrim sūtīt uz e-pastu vvg@balvi.lv  ar norādi skolas medmāsas vakancei.

Tālrunis informācijai un saziņai: 26311663 (VVĢ), 26317944 (VBJSS)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvju pieredzes apmaiņa

Skolēnu vecāku biedrības projekta nr. 2 „Izkāpt no komforta zonas” ietvaros 2020. gada 27. ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 02.06.2021. plkst.15.00. Sēde notiek attālināti. Darba kārtība: ...