Viļakas Valsts ģimnāzija un Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola ar 2021. gada 1.oktobri aicina pastāvīgā darbā skolas medicīnas māsu

Viļakas Valsts ģimnāzija un Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola

ar 2021. gada 1.oktobri aicina  pastāvīgā darbā skolas medicīnas māsu

(profesijas kods 2221 34)

Informācija par vakanci:

Darba likme – 0,65 (26 stundas nedēļā)

Darba alga (bruto) – 985,00 euro par pilnu likmi

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt iestādes medmāsas pienākumus saskaņā ar amata aprakstu;
 • organizēt, kontrolēt un atbildēt par sanitāri higiēnisko normu, profilaktisko pasākumu ievērošanu izglītības iestādē un tās teritorijā;
 • veikt medicīnisko dokumentu reģistru;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
 • uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;
 • popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā.

Prasības kandidātiem:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

CV līdz 30.septembrim sūtīt uz e-pastu vvg@balvi.lv  ar norādi skolas medmāsas vakancei.

Tālrunis informācijai un saziņai: 26311663 (VVĢ), 26317944 (VBJSS)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Piedalies Balvu novada nākotnes veidošanā!

Vai esi Balvu, Baltinavas, Rugāju vai Viļakas novada iedzīvotājs? Varbūt Tu šajos novados strādā ...

Var pieteikties platību maksājumiem. Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt arī pa tālruni

No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ...

Jaunatnes darbinieki un jaunieši gūst pieredzi citos novados

Projekts nr.VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē” tuvojas noslēgumam. Viena no projekta pēdējām aktivitātēm bija jaunatnes jomas ...