Patīkamas pārmaiņas būvobjektā Šķilbanu ciemā

Vasaru aktīviem būvdarbiem Šķilbanu ciemā veiksmīgi izmantoja SIA “Ozolmājas” būvējot angāru, kas ir projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” aktivitāte. 2021.gada aprīļa sākumā fotogrāfijas liecināja, ka apbūves gabals ir zaļa zālē, pēc 5 mēnešiem teritorija ir pārvērtusies – uz zemes gabala ir uzbūvēts angārs.

“Esam veikuši pamatu sagatavošanu un betonēšanu. Ir veikta ārsienu sendvičtipa paneļu uzstādīšana. Iespējams angāra konstrukciju būtu uzstādījuši vēl ātrāk, bet bija jāgaida rindā uz piegādi konstrukcijai. Šobrīd ļoti ir pieaugušas izmaksas metālam, būtisks cenu pieaugums ir vērojams arī pārējās būvmateriālu pozīcijās. Esam objektā būvdarbus paveikuši par vairāk kā 50 %,” par izpildes gaitu pastāstīja SIA  “Ozolmājas” atbildīgais būvdarbu vadītājs Aivars Rutmanis.

Līdz 2021.gada novembra beigām būvuzņēmumam ir jāveic ēkas grīdas betonēšana, teritorijas labiekārtošana un plānotie telpu iekšdarbi. Par angāra elektrības pieslēgumu AS “Sadales tīkls” apkalpotajam elektrības tīklam atbild Balvu novada pašvaldība, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas ir Viļakas novada domes saistību pārņēmēja.  Kopējās būvdarbu izmaksas ir 178482.73 Eur (summa bez PVN).

Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā Balvu novada pašvaldība rīkos izsoli par nomas tiesībām. Nākamajam nomniekam būs jānodrošina jaunu darba vietu radīšana un jāveic investīcijas savos nemateriālajos līdzekļos un pamatlīdzekļos. Aktuālajām pašvaldības izsludinātajām izsolēm aicinām sekot līdzi Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv – sadaļā Izsoles.

Teksts un foto: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tiks labiekārtota Darbnīcu iela Šķilbēnu ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Domes sēde

DOMES SĒDE Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, ...

Mājas aprūpe, iekārtas un vēsturiskās liecības

Aicinām pieteikties uz valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās, ko nodrošina Balvu un Gulbenes slimnīcu ...