“Ivuški” Latvijas mazākumtautību festivālā Zeme zied

Šī gadā 14.augustā Jelgavā noritēja  pirmais Latvijas Mazākumtautību festivāls ar mākslinieciskās koncepcijas moto „Zeme zied”, kura mērķis bija popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu,  sekmēt starpkultūru dialogu, latviešu un mazākumtautību kultūru mijiedarbību, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā.

   Žīguru kultūras nama krievu dziesmu ansamblis „Ivuški” festivālā piedalījās ar nacionālo virtuvju prezentāciju. Par cik krievu dziesmu ansamblis ir organizējis vairākkārtējos Maslenicas svētkus, tad kolektīvs šajos svētkos prezentēja krievu plānās pankūkas un pankūkas no griķu miltiem, kuras tradicionāli tiek ceptas uz Maslenicu. Tie ir svētki, kas saistīti ar saules atdzimšanu. „Pankūka ir saules, sarkanu dienu, labu ražu, spēcīgu laulību un veselīgu bērnu simbols”, rakstīja A.Kuprins.

    Pankūkas prezentācijai jau mājās bija sacepušas Galina Kokoreviča un Lena Larionova. Visus organizatoriskos darbus veica  Žīguras kultūras nama krievu dziesmu ansambļa “Ivuški” kolektīva vadītāja Svetlana Romāne.  Viņas bija mājās sacepušas vairāk kā 200 pankūkas no katra veida, kuru pasākuma apmeklētājiem bija krietni par maz. Dalībnieces vaiga sviedros tās turpināja gatavot uz vietas. Neskatoties uz to, ka degustācijas laiks bija garām, pankūku garšotāju rinda prom negāja un pacietīgi gaidīja jaunas pankūkas, līdz māju saimnieki gluži vienkārši izslēdza elektrības padevi. Neapšaubāmi meitenēm bija liels nogurums. Toties gandarījums un uzslava par padarīto atsver visu.

 Atpakaļ ceļš vijās ar krievu sirsnīgajām dziesmām un šoferīša Aināra humoriskajām anekdotēm.

Teksts un foto:Valentīna Kaļāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pabeigti ceļu būvdarbi Šķilbēnu pagastā

Ir beigušies Dīķa ielas un ceļa Plešova- Siševa grants seguma pārbūves darbi projektu Nr. 18-07-A00702-000091 „Viļakas ...

Uzstādīts jauns informatīvais stends pie Viļakas ezera salas pastaigu takas

Viļakas ezera salas pastaigu taka  ir kļuvusi par jaunu gala pieturu un pastaigas vietu ...

Pārrobežu projekta ietvaros sakārtoti 11 dīķi novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...