Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 19.augustā plkst.11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos.

Darba kārtībā:

 1. Par Rugāju vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Arelkeviča)
 2. Par Baltinavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Slišāns)
 3. Par Rekavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ž.Maksimova)
 4. Par Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Šaicāne)
 5. Par grozījumiem Eglaines pamatskolas nolikumā. (ziņo I.Burka)
 6. Par Viduču pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Sokirka)
 7. Par Žīguru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.(ziņo E.Locāne)
 8. Par Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo L.Šnepere)
 9. Par Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Brokāne)
 10. Par Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Petrova)
 11. Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Prancāns)
 12. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo M.Bukša)
 13. Par Balvu novada ģerboņa izstrādi. (ziņo I.Jaunžeikare)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Meža īpašnieka ieguvumi no derīgas inventarizācijas

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī ...

Muzejpedagoģiskā programma “Vēsturi radām mēs paši”

1.martā Stompakos pulcējās Balvu novada vecāko klašu skolēni un jaunsargi, lai iepazītu nacionālo partizānu ...