Viļakas Gaismas pilij ezera krastā- 90

2021.gads Viļakai ir nozīmīgs daudzās jomās, bet izglītības vēsturē šogad atskatāmies uz vairākām nozīmīgām gadadienām: pirms 155 gadiem Viļakā tika dibināta pirmā skola – Eržepoles tautskola, Viļakas Valsts ģimnāzija svin savu 90. jubileju un šogad aprit arī 25 gadi kopš mūsu Gaismas pils ir atguvusi savu vēsturisko nosaukumu un statusu.

 Šogad mūsu atkalredzēšanās svētki notika citādi – ikviens domās izstaigāja skolas gaitas, satikās ar skolotājiem un skolas draugiem un baudīja siltas atmiņas, izstaigājot skolas apkārtni. Renovētajā  ģimnāzijas ēkā bija atvērtas visas mācību klases, laboratorijas, kā arī pagrabstāvs un bēniņi, kur varēja redzēt gan vēsturiskās liecības ( apskatīt 20.gs. sākuma telpu krāsojuma atsegumu 2. stāvā  un Marienhauzenas muižas ķieģeļu atsegumu 3. stāva kāpņu telpā un bēņiņos), gan aplūkot mūsdienu skolas iekārtojumu.

Skolas pārejā bija skatāma viena izstādes “Gaismas pils atspulgi”  daļa, otra daļa – skolas jaunā korpusa iekšpagalma 1.stāva logos. Bija iespēja ieskatīties renovētajā ģimnāzijas sporta hallē un šautuvē jaunā korpusa pagrabstāvā.

Ik stundas teksta un mūzikas saspēles ciklā “Ar mīlestības pieskārienu..” (veltījums mūzikā, dziesmā, vārdā) baudījām mūsu skolas absolventu – dziesmu autoru Aiņa Šaicāna, Ineses Smirnovas (dz.Bondare), Ilgvara Čigurova, Jāņa Sprukuļa, Madaras Mieriņas,  Normunda Orlova, Ingas Jermakovas (dz.Makarova), Lindas Makarovas radošos  darbus, ieklausījāmies Ruttas Jeromānes dzejas vārsmās.

Jo īpašu svētku sajūtu radīja spēka zīmes skolas pagalmā, Dižozols latvisko jostu rotā un izgaismotais Piemiņas akmens  mūžībā aizgājušajiem skolas darbiniekiem un skolēniem.

Ģimnāzijas saime saka paldies Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam,  esam gandarīti par dāvāto bumbieri, kas augs Laimes dārzā aiz skolas jaunā korpusa.

Sakām paldies Inesei Smirnovai (dzimusi Bondare), Skaidrītei Prancānei (dzimusi Ločmele), Oļegam Pančukam, 2016.gada absolventiem par pārsteiguma dāvanām skolas telpām un muzejam. Pateicības vārdi ikvienam skolas absolventam, skolotājam un darbiniekam par nozīmīgām lietām un fotogrāfijām, ko ziedojāt izstāžu tapšanai.

Vakara krēslā romantisku un maģisku ar gaismām un apskaņošanu mūsu skolu uzbūra Māris Lāpāns, bet ik stundas teksta ierakstu veidoja Aldis Prancāns – paldies par sadarbību un ieguldīto darbu!

Bija tik patīkami redzēt sajūsmu un prieku, ar kādu Viļakas Valsts ģimnāzijas ciemiņi un bijušie absolventi ieradās uz jubilejas svinībām, satikās, atcerējās savus skolas gadus un izstaigāja atmiņu takas.

Daudz laimes un saules mūžu, mana SKOLA, 90. dzimšanas dienā!

Viļakas Valsts ģimnāzijas saimes vārdā ārpusklases darba koordinatore: I.Lindenberga

Foto un video veidoja S.Zaremba, M.Jeromāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pasākums “Draudzības čemodāns” Medņevā

Kā katru gadu, jauna sezona Medņevas Tautas namā iesākās ar pasākumu “Draudzības čemodāns”, kur ...

Kad Latvija kļūst par otrajām mājām

Esmu Aličans Turkoglu, no Turcijas, un šogad, no februāra līdz jūlijam, piedalījos brīvprātīgā darba ...