Pie lasītājiem nonāk pirmais jaunizveidotā Balvu novada informatīvais izdevums

Šī gada 16. jūlijā, jaunizveidotā Balvu novada iedzīvotāju pastkastītēs nonāks divsimtpiecdesmitais informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” numurs, taču šoreiz tas būs citādāks.

Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, sākot ar šī gada 1.jūliju, jaunizveidotajā Balvu novadā ietilpst arī kādreizējie Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadi. Līdz šim katrs no novadiem izdeva savas pašvaldības informatīvo izdevumu – “Balvu Novada Ziņas“, “Baltinavas Vēstis”, “Kurmenīte” (Rugāju novads), “Viļakas novadā”, kuros ik mēnesi iedzīvotājiem tika sniegta aktuāla un noderīga informācija, informējot tos par pašvaldības funkcijām, to izpildi un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī stāstot par notikumiem un sasniegumiem dažādās jomās.

Informējam, ka turpmāk tiks izdots apvienoto Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu kopīgs informatīvais izdevums, kurš iznāks reizi mēnesī un būs bezmaksas. Plānojot izdevumu, aicinām arī novada iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties ar savām idejām, ieteikumiem, pārdomām, lai kopā varētu pilnveidot “Balvu Novada Ziņas” un ikviens, saņemot izdevumu, atrastu sev tajā ko saistošu.

Informācija, foto: Agrita Luža

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes atbalsts palīdz strādāt ļoti operatīvi

Pateicoties Viļakas novada domes finansiālam atbalstam, nepilnu divu mēnešu laikā Viļakas Romas katoļu baznīcā ...

Apmācību cikls „Līdzdalības un līderības prasmes”

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas ...

UZMANĪBU! Mežos ir ļoti augsta ugunsbīstamība! Aicinām visus būt īpaši piesardzīgiem!

Valsts meža dienests ar 26. aprīli ir noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts ...