Ārkārtas domes sēde

Ārkārtas domes sēde Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501 2021.gada 13.jūlijā, plkst.15.00

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2021 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
  2. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu nosaukumu maiņu. (ziņo J.Annuškāns)
  3. Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu. (ziņo I.Blūma)
  4. Par pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. (ziņo I.Blūma)
  5. Par deputāta Andra Mežala pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. (ziņo I.Blūma)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolas 9. klases izlaidums

Šogad 9. klases izlaidums bija citāds — svinīgajā pasākumā piedalījās tikai paši absolventi, viņu ģimenes un ...

Kultūrvietu un amatierkolektīvu darbība no 27.11.2020

Valdība pēc Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra ierosinājuma 24. novembrī lēma pagarināt ...