Jaunatnes darbinieki un jaunieši gūst pieredzi citos novados

Projekts nr.VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē” tuvojas noslēgumam. Viena no projekta pēdējām aktivitātēm bija jaunatnes jomas darbinieku un jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novada jauniešu centru „Bāze”, Brocēnu novada jauniešu centru  „Kopā” un Kuldīgas Jauniešu māju, lai izzinātu jaunatnes darba organizēšanas specifiku un norisi citos novados.

Administratīvi teritoriālā reforma skārusi daudzus novadus un šis pārmaiņu laiks ir brīdis, kad ieviest pozitīvas pārmaiņas arī jaunatnes darbā, lai uzlabotu tā efektivitāti un izveidotu pārdomātu jaunizveidotā Balvu novada jaunatnes darba sistēmu.

Sabiedrībā valda stereotipi, ka jaunatnes darbs balstās tikai uz izklaidi un atpūtu, tomēr tie, kuri ar to saskaras ikdienā vai cenšas iedziļināties jaunatnes jomas procesu būtībā, izprot to, ka tas ir vērsts uz jauniešu pašizaugsmi un attīstību, kas notiek neformālās izglītības veidā un šī joma nav mazāk svarīga kā formālā izglītība vai kāda cita.

Brauciena laikā noskaidrojām, ka katrā novadā jaunatnes darbs norit pielāgojoties esošajai situācijai un vajadzībām- nav vienota standarta, kas piemērojams katrai pašvaldībai, tomēr guvām idejas par to, kā veiksmīgāk veikt Mobilo jaunatnes darbu, cik svarīga jaunatnes darbinieku komanda un atbildību sadalījums.  Nonācām pie secinājuma, ka arī citos novados darbs ar jauniešiem pēc skolas vecuma ir sarežģīts un to ietekmē dažādi faktori, piemēram, šie jaunieši sevi identificē kā pieaugušos, ne jauniešus, tāpat pastāv uzskats, ka jauniešu centra mērķgrupa ir  skolas vecuma jaunieši, jo tā ir aktīvākā jauniešu daļa, kā arī šiem jauniešiem ir citas intereses un neatliek laika neformālajai izglītībai, tomēr būtiski arī jaunatnes darbiniekam nepārtraukt meklēt jaunus pieejas veidus dažādām mērķauditorijām- bērni, skolēni, studējošie/strādājošie jaunieši. Visbeidzot secinājām, ka jaunatnes darbinieku noslodze un skaits ir tāds kāds tas ir, kas lielā mērā ierobežo kvalitatīvu jaunatnes darba veikšanu, jo bieži vien lietvedības procesi, projektu izstrāde, dokumentācijas sagatavošana liedz tiešo komunikāciju ar jauniešiem, kas ir daudz svarīgāk. Apmeklētajos jauniešu centros daudz paveikts ar projektu finansējumu piesaisti un tā ir neatņemama jaunatnes darba sastāvdaļa, kas tiek darīts arī pie mums, taču tas vēl vairāk pierādīja to, cik svarīgs ir kompetenta projektu vadītāja atbalsts, ko nodrošina dažādi- tas var būt pašvaldības projektu vadītājs, kura pienākumos ietilpst jaunatnes jomas projekti, tāpat atsevišķa projektu vadītāja štata vienība jauniešu centrā, kurš pārzina jaunatnes jomas projektus, projektu programmas un to iespējas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

Brauciena laikā gūtā pieredze noteikti noderēs Balvu novada jaunatnes darba sistēmas veidošanai, jo idejas balstīsies uz reālu pieredzi un pārbaudītām vērtībām.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

Informācijai “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Žīguri saņem atbalstu no biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” projekta

Decembra nogalē Žīguru vecmāmiņu klubs “Omītes” saņēma īstu Ziemassvētku dāvanu no biedrības „Dienvidlatgales NVO ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

#Labsvaibs rūpējas par jauniešu labbūtību

Iesākoties jaunajam mācību gadam, projekta Nr. VP2021/1-110 #Labsvaibs ietvaros tika īstenota aktivitāte „Mentālās veselības ...