Pašvaldības finansiālais atbalsts palīdz uzsākt uzņēmējdarbību, Balvu novadā tiks atklāta Atbalsta māja “Brīvupes”

Šo, piektdien, 9.jūlijā, plkst.14:00 Balvu novada Kubulu pagastā notiks Atbalsta mājas “Brīvupes” atvēršanas svētki. Šī vieta paredzēta dažāda veida atbalsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem, kur atbilstošā, klientam ērti pieejamā vidē, tiks nodrošināti kanisterapijas pakalpojumi, Montesori medicīniskās pedagoģijas nodarbības un citi rehabilitāciju un attīstību veicinoši pakalpojumi bērniem no dažādām sociālajām grupām.

Pirms trīs gadiem ar konkursa pieteikumu „Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu attīstības un attīstošo aktivitāšu pieejamību dažādām sociālajām grupām”, sociālās uzņēmējdarbības pārstāve, SIA “Atbalsta māja “Brīvupes” valdes locekle Ingrīda Supe pieteica sevi Balvu novada pašvaldības konkursā “Esi uzņēmējs Balvu novadā” un saņēma pašvaldības finansējumu 1150,23 EUR. Ar šo pašvaldības finansiālo atbalstu tika iegādāts vēl viens suns kanisterapiju nodarbībām. Turpinot attīstīt un paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu un izmantojot Eiropas finansiālo atbalstu, I.Supe ir izveidojusi Atbalsta māju “Brīvupes”, par kuru sociālajā vietnē facebook raksta:  “Mīlu šo vietu, kur esmu un satieku vislabākos cilvēkus, un varu īstenot sapņus. Šis gads (2020. gads) ir darījis iespējamas pārdrošas lietas, šis gads ir ļāvis satikt jaukos cilvēkus visdažādākajās Latvijas vietās un institūcijās, šis gads devis jaunas zināšanas un bagātinājis, šis gads ir devis riskantu drosmi darīt sapņus par īstenību! Esmu pateicīga ikvienam satiktajam cilvēkam, ikvienai sarunai, padomam, iedrošinājumam, atbalstam vai skepsei.”

I.Supe ar apmācītiem suņiem Doru un Sani sniedz terapeitiskus pakalpojumus Balvu un apkārtējos novados. Kanisterapija ir uz mērķi orientēta, strukturēta, plānota terapeitiska darbība, kura notiek saskaņā ar dzīvnieka klātbūtni ar mērķi uzlabot veselību. Ziņa par šādu pakalpojuma saņemšanas iespēju tiek izplatīta caur ģimenes ārstu praksēm un no mutes mutē. Pēc I. Supes stāstītā, viņai agrāk nav patikuši suņi, bet, kā saka, pietiek tikai kaut ko kategoriski dzīvē apgalvot, tā notiek pretējais. Tagad viņa nevar sevi iedomāties bez saviem mīļajiem suņiem. Kanisterapijas pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā palīdz jau agrāk iegūtā pedagoga profesija, un nepārtraukti tiek papildinātas zināšanas un celta kvalifikācija, piemēram, apgūstot Montesori medicīnisko pedagoģiju, agrīno diagnostēšanas metodi.

Kopš 2018.gada Balvu novada pašvaldība organizē konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem tiek piešķirts grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2 000,00 EUR. Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas. Grantu piešķir: uzņēmuma reģistrācijas izmaksām; izejmateriālu iegādes izmaksām; iekārtu un inventāra iegādei; mārketinga izmaksām.

Pielikumā foto (no Ingrīdas Supes personīgā arhīva):

  1. Atbalsta māja “Brīvupes” šī gada pavasarī.
  2. Atbalsta mājas “Brīvupes” viena no telpām.

Informāciju apkopoja Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un IT nodaļas vadītāja
tālrunis: 64522830
www.balvi.lv

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Noslēdzies Talkošanas rallijs Viļakas novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Meža svētki “Pa lāča pēdām”

   19.septembrī plkst.14.00 Laukumā pie Žīguru kultūras nama notika Svētku atklāšana. Tajā piedalījās pirmsskolas ...

Ontona dīnas ļustes

2020.gada 18.janvārī jau sesto gadu pēc kārtas notika Ontona dīnas ļustes un ceturto gadu ...