Izveidots zaļā ceļa velo-info punkts

Projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) ir realizēta zaļā ceļa infrastruktūras aktivitāte.  Viļakas novada dome ir atjaunojusi ēku Pils ielā 14, Viļakā, kurā atradīsies velo-info punkts. Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome. Sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija, Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome, Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.

Viļakā zaļā ceļa velo-info punktā ir izveidots pakalpojums ikviena velo-tūristam un vietējam velosipēdu īpašniekam. Pie ēkas ārpusē ir uzstādīts elektro – velosipēdu uzlādes punkts. Iekštelpās ir pieejams sanitārais mezgls ar dušu un WC velo ceļotājiem. Par projekta līdzekļiem ir izremontēta telpa, kura ir iznomāta uzņēmējam, kurš sniegs velosipēdu remontu pakalpojumu, kuru varēs izmantot ikviens velosipēda īpašnieks. Telpās būs pieejama arī tūrisma informācija par tuvākā apkārtnē esošajiem nakšņošanas, ēdināšanas pakalpojumiem un apskates objektiem. Nākotnē ir iespējams atjaunot arī pārējās ēkā esošās telpas. Jumta nomaiņu, iekštelpu atjaunošanu veica būvfirma “SIA „AKVILONS Z”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “RS Property”, būvuzraugs Uldis Stuklis.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 713732.40 Eur (90 % no projekta budžeta) un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne