Piegādāta eholote publisko ūdeņu pārvaldībai Viļakas novadā

Projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000013 „Maluzvejas mazināšana Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs”  realizācijas laikā, ir iegādāta eholote, tādējādi sekmējot veiksmīgāku un efektīvāku publisko ūdeņu pārvaldību Viļakas novadā.

Eholotes iegādes iespēju nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZZ Grupa”, par kopējo attiecināmo summu 2190,00 EUR, t.sk. Viļakas novada domes līdzfinansējums 240,96 EUR.

Projektā iegādājās arī termokameru, lai pašvaldības policists veiksmīgi un efektīvi varētu veikt pārvaldes darbus Viļakas novada publiskajos ūdeņos, kā V. Vilciņš min, tad „šis projekts palīdzēs sekmīgi īstenot aktivitātes, publisko ūdenstilpņu veiksmīgākai apsaimniekošanai Viļakas novadā, kā arī mazināt maluzjevu, tādējādi saudzējot zivju resursus un rūpējoties par sugu daudzveidību ezeros.”

Laivu ar motoru Viļakas novada dome iegādājās pagājušajā gadā, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”.

Tekstu sagatavoja: Santa Šmite

Foto: Personīgais arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Otrā starptautiskā Erasmus + projekta “PLAE Sustainable development goals” tikšanās Grieķijā

Š.g. 24.oktobrī norisinājās otrā starptautiskā Erasmus + projekta Play, Learn, Act, Ensure Sustainable development ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde 2024.gada 21.martā

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Viļakas kultūras nama kolektīvs novēl…

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem Ved mūs pretim kādam baltam klusumam, Aiz kura ir kaut ...