Par maksājumiem pašvaldībām līdz 29.jūnijam!

Cienījamie iedzīvotāji!

Saistībā ar Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienošanos, lūgums iedzīvotājiem veikt visus maksājumus gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā līdz šī gada 29. jūnijam, jo 30.jūnijā tiks slēgti pašvaldību bankas konti. Pēc 1.jūlija, saņemot rēķinus no jaunizveidotā Balvu novada, būs norādīti citi rekvizīti un citi bankas konti.

Ja nu gadījumā maksājumus būsiet veicis jūnija pēdējā dienā, lūdzu, pārliecināties, vai maksājums ir izpildīts.

Gadījumā, ja, veicot maksājumu, kāds no pašvaldību bankas kontiem jau būs slēgts, jums nauda tiks atgriezta kontā, bet maksājums būs jāveic atkārtoti,  jau uz citu bankas kontu.

Par norēķinu kārtību pēc 1.jūlija informācija vēl sekos!

Citas ziņas no šīs kategorijas

Par pagastu un novadu nosaukumiem sakarā ar reģionālo reformu

Sakarā ar paredzamo administratīvi teritoriālo reformu, kas saistīta gan ar izmaiņām pagastu pašreizējā statusā, ...

Atklājām velo-info punktu

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  ...

Iznācis jaunākais Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Balvu Novada Ziņas”

Iznācis jaunākais-marta mēneša Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Balvu Novada Ziņas”. Viļakas pilsētā informatīvo ...