Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda valsts mēroga konkursā „Bizness 24h” iegūst 10.vietu

Šī gada 4.februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas 11.klase ekonomikas nodarbības ietvaros piedalījās Banku augstskolas organizētajā konkursā „Bizness24h”, kur dienas garumā risināja dažādus SIA „TET” gadījumus, izmēģinot savas uzņēmējdarbības un sadarbības spējas, jo darbs bija jāveic komandās pa trīs skolēniem katrā. Uz otro kārtu tika uzaicināta viena no piecām  komandām, kuru pārstāvēja, komandas kapteine Egija Kokoreviča, Katrīna Ostrovska un Didzis Aleksāns.

Pēc konkursa skolēniem radās arī dažādas atziņas, kādam dalība konkursā likās interesants mācību formāts, kādam šķita grūti, kāds iepazina vairāk biznesa vidi un saprata, ka vēlas tajā attīstīties, bet citam šāda aktivitāte palīdzēja saprast, ka vēlas realizēties tomēr kā darba ņēmējs! Taču ikkatrs varēja paņemt no šī pasākuma kaut ko lietderīgu sev, ko tieši, tas jau ir katra jaunieša ziņā!

Paldies skolēni, ka nenobijāties, tikāt pāri grūtībām un piedalījāties konkursā, šī bija iespēja jums pārbaudīt savas prasmes un spējas uzņēmējdarbībā, kā arī izkāpt no komforta zonas un neatlaidīgi strādāt pie noteiktajiem uzdevumiem! Paldies par sadarbību un veiksmīgu vasaru!” ekonomikas skolotāja S.Šmite.

Informāciju sagatavoja skolotāja Santa Šmite

Citas ziņas no šīs kategorijas

LIAA pagarina pieteikšanos uzņemšanai pirmsinkubācijas programmā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori pagarina pieteikšanās termiņu 2022. gada pavasara ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

„Es mīlu Tevi, Latvija”

“Dzimtene mana! Tu – labā!Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,Novembrī ...