Spēļu un filmu pēcpusdienas jauniešu centrā

Hei, jaunieši! Turpinās biedrības “Skolēnu vecāku biedrība” projekts nr.3 “Būt un darīt” un šobrīd norisinās aktivitāte “Spēļu un filmu pēcpusdiena”, ko esam izvērsuši vairāku dienu garumā, lai vairotu kopā būšanas prieku un jauniešiem rastu iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku neformālās izglītības veidā. Esam iegādājušies jūsu izvēlētas un jauniešiem aktuālas spēles, ko noteikti ir vērts izmēģināt! Sekojiet informācijai par aktivitātēm Viļakas jauniešu iniciatīvu centra facebook lapā!

Aktivitātes norisinās foršajā nojumē pie jauniešu centra, kur varam nodrošināt esošās epidemioloģiskās drošības prasības.

Projekts notiek Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4. 0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne

Foto no projekta arhīva