Piegādāta termokamera ūdenstipņu pārvaldei

Projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000013 „Maluzvejas mazināšana Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs”  realizācijas laikā, ir iegādāta termokamera, kas palīdzēs efektīvāk veikt publisko ūdenstilpņu pārvaldi un mazināt maluzveju.

Termokameras iegādes iespēju nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Omicron”, par kopējo attiecināmo summu 2999,99 EUR, t.sk. Viļakas novada domes līdzfinansējums 330,00 EUR.

Projekta ietvaros tiks iegādāta arī eholote, lai pašvaldības policists veiksmīgi un efektīvi varētu veikt pārvaldes darbus Viļakas novada publiskajos ūdeņos. Laivu ar motoru Viļakas novada dome iegādājās pagājušajā gadā, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā” .

Tekstu sagatavoja: Santa Šmite

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jauniešu aktivitātes novembrī Semenovā

Medņevas jauniešu  biedrības „Paspārne” projekta Nr. 5 „Kopā nāc, darīt sāc!” ietvaros 2021.gada novembra ...

Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un ...