INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 5.JŪNIJĀ

2021.gada 5.jūnijā Latvijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību domes tiks vēlētas 41 vēlēšanu apgabalā – 35 jaunajos novados un 6 valsts pilsētās. Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu apgabalā.

Jaunveidojamais Balvu novads (Baltinavas novads, Balvu novads, Rugāju novads un Viļakas novads) ir viens vēlēšanu apgabals, un vēlētāji no Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novada var balsot jebkurā Balvu novada vēlēšanu apgabala iecirknī.

Balvu novada vēlēšanu apgabala iecirkņi

Vēlēšanu iecirkņa numurs Vēlēšanu iecirkņa nosaukums Vēlēšanu iecirkņa adrese Tālrunis uzziņām līdz vēlēšanu dienai Tālrunis uzziņām vēlēšanu dienā
318 Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501 26562763; 28352399 26562763; 28352399
319 Balvu sākumskola Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501 26327162; 29488653 26327162; 29488653
320 Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501 29444707; 22194194; 28316211 29444707; 22194194; 28316211
321 Viļakas novada dome Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 29495737; 26425086 29495737; 26425086
322 Baltinavas novada dome Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594 26323427;     27849954 26323427;     27849954
323 Balvu pagasta kultūras un sporta centrs “Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561 26123227; 26828588 26123227; 26828588
324 Bērzkalnes pagasta pārvalde Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590 22177306; 27480605 22177306; 27480605
325 Bērzpils pagasta Saieta nams Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576 29378857; 26601738 29378857; 26601738
326 Briežuciema pagasta Tautas nams “Gaismas” , Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595 26147537; 26259366 26147537; 26259366
327 Krišjāņu Tautas nams Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574 26372319; 26356705 26372319; 26356705
328 Kubulu pagasta pārvalde Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566 26702134; 29214329; 29172470; 26186364 26702134; 29214329; 29172470; 26186364
329 Kupravas pagasta pārvalde Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Viļakas novads, LV-4582 29439411; 26255821 29439411; 26255821
330 Lazdukalna Saietu nams Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577 26358002; 28684864; 26302326 26358002; 28684864; 26302326
331 Lazdulejas pagasta pārvalde “Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592 26067147; 28674636 26067147; 28674636
332 Medņevas Tautas nams Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4583 27855995; 28376338 27855995; 28376338
333 Rugāju novada dome Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 27818471; 28725745 27818471; 28725745
334 Susāju pagasta pārvalde Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 28651343; 26327175 28651343; 26327175
335 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova” Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587 26459114; 28681835 26459114; 28681835
336 Tilžas pagasta Kultūras nams Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572 26518320; 28398887 26518320; 28398887
337 Vectilžas pagasta pārvalde Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572 28493298; 26668119 26475217; 26668119
338 Borisovas Tautas nams “Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585 26383909; 22432227 26383909; 22432227
339 Vīksnas pagasta pārvalde “Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580 26412983; 29231618 26412983; 29231618
340 Žīguru kultūras nams Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Viļakas novads, LV-4584 29150848; 26382859 29150848; 26382859

Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija

Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins tel. 29118683 e-pasts: ivars.logins@llkc.lv
Komisijas sekretāre Ilona Blūma tel. 26563934 e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv

Savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.

Vlēšanu iecirkņu darba laiki

Ja vēlētājam nebūs iespēja nobalsot vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, tad to varēs izdarīt iepriekšējās balsošanas dienās – 31.maijā, 3. un 4. jūnijā. Šo iespēju īpaši aicināti izmantot vēlētāji, kuri ir Covid-19 riska grupā, jo iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos parasti ir mazāks balsotāju skaits.

31.MAIJĀ PLKST. 16.00-20.00 1.IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA
1.JŪNIJĀ PLKST. 9.00-13.00  

DEŽŪRREŽĪMĀ 

2.JŪNIJĀ PLKST.16.00-20.00 DEŽŪRREŽĪMĀ
3.JŪNIJĀ PLKST. 9.00-16.00 2.IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA
4.JŪNIJĀ PLKST.13.00-20.00 3.IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA
5.JŪNIJĀ PLKST. 7.00-20.00 VISPĀRĒJĀ VĒLĒŠANU DIENA

Tiesības piedalīties vēlēšanās

Pašvaldību vēlēšanās var piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7.martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums, ja vēlētājs līdz 2021.gada 27.maijam ir mainījis vēlēšanu apgabalu uz sava nekustamā īpašuma reģistrācijas vietu.

Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).

Vēlētāju reģistrs

Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas attiecīgās pašvaldības vēlētājiem ļaus balsot jebkurā novada vēlēšanu apgabala iecirknī.

Vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts Balvu novada vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu. Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē.

Balsošana mājās

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Balsot savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, un slimojošu personu aprūpētāji, kā arī personas, kuras uzturas sociālās aprūpes vai ārstniecības institūcijās.

Pieteikt balsošanu mājās varēs no 31.maija līdz 5.jūnija plkst.12.00 savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijai Brīvības ielā 46A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 vai sūtot uz e-pastiem: ivars.logins@llkc.lv vai ilona.bluma@balvi.lv .

Iesniegumā jānorāda:

  1. vārds, uzvārds;
  2. personas kods;
  3. iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
  4. precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
  5. telefona numuru;
  6. ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir;
  7. vai atrodas vai neatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās riskiem;
  8. iesniegums jāparaksta.

Vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, pēc plkst.12.00 saņemtie mājas balsošanas pieteikumi tiks izpildīti, ja vēlēšanu iecirkņa komisijai būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņu slēgšanai, plkst. 20.00.

Iesnieguma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā “Balsošana vēlētāja atrašanās vietā”.

Covid-19 drošības pasākumi

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus, vēlētāji aicināti vēlēšanu iecirknī ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus – 2 m distancēšanos, izmantot roku dezinficēšanas līdzekļus, ierasties sejas aizsargmaskā. Vēlēšanu iecirknī bez maskas drīkstēs atrasties – personas ar acīm redzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī vēlētāju bērni līdz 7 gadu vecumam.

Vēlētājiem, kuriem sejas maskas nebūs, tās varēs saņemt pie ieejas vēlēšanu iecirknī. Tāpat vēlētāji vēlēšanu iecirknī tiks aicināti izmantot savu pildspalvu. Ja vēlētājam šādas iespējas nebūs, iecirkņa darbinieki izsniegs tikai  attiecīgajam vēlētājam paredzētu pildspalvu.

Katrā vēlēšanu iecirknī tiks noteikts maksimāli pieļaujamo personu skaits, kas vienlaikus drīkst uzturēties  vēlēšanu iecirkņa telpās. Lai nodrošinātu vienmērīgu velētāju plūsmu un nedrūzmēšanos, balsošanai vēlētāji tiek aicināti izmantot rīta vai vakara stundas, kā arī iepriekšējās balsošanas dienas, kad iecirknī ir mazāks apmeklētāju skaits.

Uzziņai

Balvu novada pašvaldību vēlēšanām pieteikti 9 kandidātu saraksti, 149 deputātu kandidāti. Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē – https://pv2021.cvk.lv, kā arī Balvu novada vēlēšanu apgabala vēlēšanu iecirkņos no 2021.gada 31.maija.

Informāciju sagatavoja: Apvienotā Balvu novada vēlēšanu komisijas sekretāre Ilona Blūma

Citas ziņas no šīs kategorijas