Turpinās darbs pie jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes

Pirms mēneša tiešsaistes platformā Zoom norisinājās projekta nr. VP2020/1.2-8 „Atpakaļ nākotnē” aktivitāte  jaunatnes forums, kurš pulcēja plašu dalībnieku loku. Šobrīd noris darbi pie informācijas apkopošanas atsevišķās darba grupās, lai tiktu izveidota jaunatnes plānošanas stratēģija, kura būs kā pamats jaunatnes darbam līdz 2027. gadam jaunizveidotajā Balvu novadā.

Ikvienam interesentam bija iespēja kopā „Izzūmot mērķus” un piedalīties 5 tematiskajās grupās, lai forumā apkopoto informāciju pārvērstu par konkrētām darbībām un mērķiem.

Administratīvi teritoriālā reforma ieviesīs pārmaiņas un jau laicīgi jādomā par to, kā plānot darbu pēc tās. Galvenās jomas, kam tiek likts uzsvars ir 1.Jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs, 2.Sports un brīvais laiks, 3.Uzņēmējdarbība un nodarbinātība, 4. Labklājība un dzīves kvalitāte un 5. Neformālā izglītība.

Lai sasniegtu efektīvus rezultātus svarīgs būs komandas darbs ne tikai starp jaunatnes darbiniekiem, bet arī jaunatnes jomā iesaistītajiem, kuru, kā forumā noskaidrojām, ir ļoti daudz. Jaunizveidotais dokuments sevī ietvers konkrētas aktivitātes, darbības virzienus, uzdevumus un mērķus. Plānots turpināt jau esošās aktivitātes, kas iematojušas jauniešu patiku, kā arī uzsāksim jaunas. Lielu uzmanība tiek vērsta uz jauniešu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanu, lai tā sekmētos ar jaunu dzīves prasmju iemaņu apguvi. Turpmākos gadus veicināsim jauniešu labklājību un dzīves kvalitāti, piesaistot dažādus speciālistus, sadarbojoties ar iestādēm un piedāvājot individuālo atbalstu. Plānots stiprināt jauniešu fizisko un mentālo veselību, kas mūsdienās ir ļoti svarīga. Strādāsim pie tā, lai jauniešiem būtu plašākas nodarbinātības iespējas vasarā, kā arī veicināsim uzņēmējdarbību jauniešu vidū.

Maija mēneša beigās tiksimies konferencē, kur apspriedīsim izveidoto jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, lai tas būtu gatavs iesniegšanai jaunizveidotā Balvu novada lēmējvarai, ko plānots darīt jūlija mēnesī. Konferences laikā ikvienam būs iespēja izteikt savu viedokli un ieteikumus dokumenta pilnveidei.

Informāciju sagatavoja Viļakas jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule

Informācijai “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzsākta biznesa ideju konkursa pieteikumu “Tava biznesa ideja Balvu novadā” vērtēšana

Š.g.14. martā noslēdzās konkursa pieteikumu ”Tava biznesa ideja Balvu novadā” iesniegšana Ziemeļlatgales biznesa un ...

Muzeju nakts 2023

Muzeju nakts 2023 vienojošā tēma Latvijas muzejos – RADĪŠANA. Radīšana ir jēdziens, kuru var ...

Ideju pietura

Foruma mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas ...