Jauniešu projektu aktualitātes

Aprīļa vidū Viļakas jauniešu iniciatīvu centra darbinieces piedalījās projektu izstrādes apmācībās par tēmu, kas saistās ar pandēmijas seku mazināšanu jauniešu vidū. Projekts taps sadarbībā ar jauniešiem un būs nepieciešama aktīva jauniešu līdzdalība tā izstrādes procesā, tāpēc aicinām atsaukties ikvienu jaunieti vecumā no 13-30 gadiem, kurš vēlas gūt jaunu pieredzi projektu izstrādē un īstenošanā un paust savas idejas kopīgu mērķu sasniegšanai. Tāpat sadarbība tiek piedāvāta topošā Balvu novada jauniešu organizācijām un jauniešiem, lai turpinātu jauniešu sadarbību un saliedētību jaunā novada teritorijā. Projekta ietvaros iespējams organizēt dažādas jauniešiem aktuālas aktivitātes 3 dažādos līmeņos: Individuālais līmenis- jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana, grupu līmenis – neformālās izglītības aktivitātes balstītas jauniešu vajadzībās, sistēmas līmenis- ilgtspējīgu risinājumu rašana. Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai un aktivizēt jauniešus, kurus ietekmējusi Covid-19 pandēmija.

Savukārt, biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” nolēmusi sadarboties ar Sējas novada jauniešu biedrību “Creative Minds for Culture”, lai piedalītos projektā „Jauniešu līdzdalības platforma”, kā mērķis ir sekmēt jauniešu informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta ietvaros tiks attīstīta jauniešu izpratne par demokrātiskiem procesiem un radītas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanas procesos, sekmēts kvalitatīvs dialogs starp lēmumu pieņēmējiem, NVO un jauniešiem, un palielināta jauniešu līdzdalība pilsoniskajās aktivitātēs. Tāpat tiks attīstītas jauniešu interešu aizstāvības konsultantu kompetences, sadarbības tīkla veidošana un veicināta labās prakses apmaiņa jauniešu līdzdalības jautājumos.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Meža dienas 2020

Liepa zied, liepa ziedBaltajiem ziediņiem;Stādīsim liepu mežuApkārt mūsu pagalmiņu.                (Latviešu tautasdziesma) septembrī (Baltu vienības ...

Piegādāta eholote publisko ūdeņu pārvaldībai Viļakas novadā

Projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000013 „Maluzvejas mazināšana Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs”  realizācijas laikā, ir iegādāta eholote, ...

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 28.01.2021.  plkst.13.00. Sēde notiks attālināti. Darba kārtība: ...