Top velo – remonta darbnīca

Turpinās projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) realizēšana. Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome. Sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija, Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome, Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.

Uzsākta zaļā ceļa velo informācijas ēkas rekonstrukcija. Pēc ēkas rekonstrukcijas ir plānots rekonstruēto ēkas daļu nodod nomā uzņēmumam, kurš nodrošinās velosipēdu remontu un tehnisko apkopi. Būvdarbus veic iepirkuma procesā uzvarējusī firma “SIA „AKVILONS Z” no Gulbenes novada un būvuzraudzību nodrošinās SIA “RS Property”, būvuzraugs Uldis Stuklis. Būvdarbiem jānoslēdzas līdz jūnijam.

Ēkā tiek ievilkta elektrība, izveidots e-velosipēdu uzlādes punkts, tiek ierīkots sanitārais mezgls ar dušu, kurā būs iespēja velo tūristiem nomazgāties. Ir ievilts centrālais ūdensvads un kanalizācija, pieslēdzoties pie Viļakas Valsts ģimnāzijas ūdensapgādes sistēmai. Ēkai nomainīs arī jumta segumu, veiks nepieciešamos būvdarbus, lai atjaunotu gaiteni un vienu telpu– velo remontdarbnīcas ierīkošanai. Ēkai ierīkos arī zibensaizsardzību. Ēkā sniegs pakalpojumus vietējiem, tuvākiem un tālākiem velosipēdu saimniekiem, zaļās trases velo tūristiem.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 713732.40 Eur (90 % no projekta budžeta) un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada Sociālais dienests informē iedzīvotājus

Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar Covid-19 un tā dēļ izsludināto ...

Skolēnu pārtikas pakas

Lielajā piektdienā 10.04.2020. Viļakas novada dome ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Viļakas ...