Ir uzsākti labiekārtošanas darbi DI projekta ietvaros

Projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā”  ietvaros tiks izveidota un labiekārtota infrastruktūra Viļakā, sociālo pakalpojumu sniegšanai:

  1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma telpu ierīkošana bērniem ar FT, Tautas ielā 6;
  2. Grupu dzīvokļa izveidošana personām ar GRT, Balvu ielā 10;
  3. Dienas aprūpes centra izveidošana personām ar GRT, Abrenes ielā 9.

Līdz šim ir noslēgušies būvdarbi Balvu ielā 10 un Abrenes ielā 9 un noris iepirkumi ēku un telpu labiekārtošanai.

Pirmais iepirkums DI ēku labiekārtošanai tika izsludināts jau 17.februārī, bet sakarā ar nepieciešamību precizēt dažādu preču izmērus, tas tika pārtraukts. Pēc preču tehnisko parametru precizēšanas,  22.02.2021., 11.03.2021. un 17.03.2021. iepirkumi mēbeļu, saimniecības preču un elektropreču iegādei un piegādei tika izsludināti atkārtoti. Līdz šodienai ir noslēgušies iepirkumi par dažādu saimniecības preču un elektrotehnikas piegādi.

Iepirkumu komisija veic iepirkumā par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu DI ēkām iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un lēmums par to, kurš uzņēmums piegādās un uzstādīs mēbeles grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centrā, vēl nav pieņemts. Ja iepirkumā iesniegtie piedāvājumi atbildīs iepirkuma nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem, plānots, ka uz aprīļa beigām jau būs zināms, kad telpas tiks aprīkotas ar mēbelēm un kad varētu uzsākt pakalpojumu sniegšanu.

 

Projekts “ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Tekstu sagatavoja: projekta vadītāja Santa Šmite

Citas ziņas no šīs kategorijas

Var sākt aizpildīt platību maksājumu provizorisko iesniegumu

No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu ...

Atbalsts putnkopības nozarei profilaktiskajiem pasākumiem

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ...

Semināri Ziemeļlatgales uzņēmējiem 21. un 23. oktobrī Balvos

Esošos un topošos uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus aicinām piedalīties semināros 21. un 23. oktobrī Balvos, ...