Par LĢIA lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka tās darbinieki, laika periodā no 2021.gada marta līdz maija mēnesim, turpinās veikt topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu ziemeļu daļai Viļakas novada teritorijās, tas nozīmē – veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, ko, nepieciešamības gadījumā, var attālināti uzrādīt.

Pamatojoties uz ārkārtas situāciju valstī, darbinieki šajā laika periodā, atrodoties lauku apsekošanas darbos, nekontaktējas ar apkārtējiem cilvēkiem, tai skaitā, apsekojamo objektu īpašniekiem, veicot savus tiešos darba pienākumus.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros, lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:

  1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.
  2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
  3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
  4. Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).

Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv

Citas ziņas no šīs kategorijas

Es Latvijā un Latvija manī!

Mums ir dota vienreizēja dāvana – dzirdēt, just un redzēt, tajā pašā laikā arī ...

Par un ap improvizācijas tēmu. Dzejas diena Borisovā.

Kas ir improvizācija? Vai dzejā var improvizēt? Daudzas atbildes un jautājumi par šo tēmu ...