Paziņojums par deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanu 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021. gada 5. jūnija Balvu novada domes vēlēšanām notiks: Brīvības ielā 46a, Balvos, LV-4501 Balvu konsultāciju birojā  (1.kabinets).

Kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, iepriekš piesakoties elektroniski, sūtot pieteikumu uz e- pastiem: ivars.logins@llkc.lv, ilona.bluma@balvi.lv,  izņemot par pēdējo kandidātu saraksta iesniegšanas dienu 2021. gada 6. aprīli, kad kandidātu sarakstus pieņems iesniedzēju ierašanās secībā. Pieteikumā jānorāda kandidātu saraksta nosaukums, datums un laiks, kad vēlas iesniegt kandidātu sarakstu.

Apvienotā Balvu novada vēlēšanu komisijas darba laiki:

Trešdien 17. marts 12.00-16.00
Piektdien 19. marts 09.00-13.00
Pirmdien 22. marts 12.00-16.00
Trešdien 24. marts 15.00-19.00
Piektdien 26. marts 09.00-13.00
Trešdien 31. marts 15.00-19.00
Otrdien 6. aprīlis 09.00-18.00

Gadījumā, ja kandidātu sarakstu pirmie vēlēsies iesniegt vienlaikus vairāki iesniedzēji, vēlēšanu komisija rīkos izlozi, nosakot kurš, no vairākiem kandidātu saraksta iesniedzējiem būs tiesīgs kandidātu sarakstu iesniegt pirmais.

Apvienotā Balvu novada vēlēšanu komisijas depozīta konts drošības naudas iemaksai par kandidātu sarakstu Balvu novada domes vēlēšanām atvērts.

Rekvizīti drošības naudas samaksai:

Saņēmēja nosaukums: Balvu novada pašvaldība

Saņēmēja reģistrācijas Nr.90009115622

Banka: AS SEB Banka

Bankas BIC kods: UNLALV2X

Konta numurs: LV 93 UNLA 0050 0142 9173 9

Maksājuma mērķī norādīt: Kandidātu saraksta nosaukumu – drošības nauda pašvaldības vēlēšanās.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām noteikta 15 euro par katru ievēlējamo deputātu (15×15=225 EUR)

Deputātu kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti 2021. gada 5. jūnija vēlēšanām sagatavojami un iesniedzami atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam.

Deputātu kandidātu sarakstus 2021. gada 5. jūnija vēlēšanām Apvienotā Balvu novada vēlēšanu  komisija pieņem un pārbauda atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam un Centrālā vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijai.

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Apvienotā Balvu novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu (Brīvības ielā 46a, Balvos) vai elektroniski parakstītu iesniegumu (e-pasts: ivars.logins@llkc.lv) .

Iesnieguma forma pieejama https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/kandidatu-saraksti

Papildus informāciju var saņemt Apvienotā Balvu novada vēlēšanu komisijā:

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins tel. 29118683 e-pasts: ivars.logins@llkc.lv
Komisijas sekretāre Ilona Blūma tel. 26563934 e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv
Datorspeciālists Daina Tutiņa tel. 29168237 e-pasts: daina_t@inbox.lv

Citas ziņas no šīs kategorijas

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 20.janvārī plkst.15.00. Sēde notiks ...

Dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju nomaiņa

SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) informē, ka ir uzsākta dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju ...