Tev tur it jābūt, jo mums ir svarīgs katra jaunieša viedoklis!

Kā līdz šim ziņots, pagājušā gada rudenī tika uzsākts projekts nr.VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē” ar mērķi izveidot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu 2021.-2027.gadam, kas būs aktuāls visam jaunizveidotajam Balvu novadam.

Jau šobrīd norit darbs pie esošās situācijas apzināšanas, analizēšanas un apkopošanas, ko veic jaunatnes jomas darbinieki sadarbībā ar pašvaldību speciālistiem.

Viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm ir jauniešu forums, kas plānots skolēnu pavasara brīvdienu nedēļā – 18. martā. Forums norisināsies tiešsaistē valstī esošās situācijas dēļ, tomēr tas ļaus sasniegt plašāku mērķauditoriju un iesaistīt jauniešus, kas šobrīd studē vai strādā ārpus sava novada, kam ir svarīga jaunatnes jomas attīstība.

Lai izstrādātais jaunatnes politikas plānošanas dokuments tiktu balstīts uz jauniešu interesēm, foruma mērķis ir izzināt jauniešu viedokli, idejas, vajadzības, vēlmes un izaicinājumus jauniešu vides uzlabošanai. Forumu moderēs neatkarīgi jaunatnes jomas eksperti, padarot šo procesu interesantu un veicinot starpnovadu jauniešu sadarbību, kas svarīga kopīga nākotnes redzējuma veidošanā.

Forumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbinieki, lēmējvaras pārstāvji, pašvaldību darbinieki, jaunatnes sfēras organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” un citu biedrību pārstāvji, kā arī jebkurš interesents, kam rūp mūsu jauniešu nākotne. Svarīgi novērtēt sadarbības nozīmi dažādu jomu un speciālistu vidū, jo jaunatnes sfēru neveido tikai jaunieši – jauniešu vidi un iespējas ietekmē arī citu pieņemtie lēmumi, īpaši politiskie.

Tuvākajā laikā tiks publicēta sīkāka informācija par foruma norisi un pieteikšanos. Pieteikšanās ir svarīga, lai darbs norisinātos efektīvi un tiktu nodrošināts pietiekams dalībnieku skaits no katra novada.

Forumā gūtā informācija tiks ņemta vērā izstrādājot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, tāpēc svarīgs ir ikviena jaunieša viedoklis, kurš savu nākotni redz šeit un vēlas to padarīt labāku! Jaunieši ir mūsu tagadne un nākotne!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne un jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule

 

Informācijai “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem meliorācijas sistēmu īpašniekiem un aicina apsekot savā īpašumā ...

Pasākums “Marienhauzenas muižas apbūve laika gaitā”

25.septembra saulainajā dienā ikvienam bija iespēja iepazīt Marienhauzenas muižas apbūvi laika gaitā. Viena no ...