Nekrologs

Skumji noliec galvas priedes klusās,
Nolīst ziedos ausmas mirdzums silts.
Nošalc vēsma: – Mierīga lai dusa,
Lai Jums viegla dzimtās zemes smilts.
(L. Pēlmanis)

Domas neapstājas, tās dzīvo tālāk, bet kāds sāpīgs mirklis liek padomāt, ka savā dzīvē aizejam, lai neatgrieztos.

  1. gada 7.februārī pārstāja pukstēt Viļakas Mūzikas un mākslas skolas direktores Gaļinas Harlamovas sirds.

Direktore, skolotāja un kolēģe daudziem pedagogiem nu ciemojas pie Veļu mātes, ne jau lai bēgtu no dzīves nastas, bet lai pateiktu labdienas saviem mīļajiem aizsaules dārzā. Garš un neparasts mūžs ir izdzīvots, kur mīlestība vijusies ar ikdienas rūpēm, kur enerģija nekad neapsīka, kur dzīves aicinājums bija darbs, mūzika, ģimene.

Gaļina Harlamova dzimusi 1941. gada 10. janvārī Tapa pilsētā, Igaunijā. Mūzikas izglītību ieguvusi Daugavpils un Rēzeknes mūzikas vidusskolā. 1963.gadā uzsāka darbu Viļakas bērnu mūzikas skolā kā klavieru skolotāja. 1964.gadā sāka darbu par Viļakas bērnu mūzikas skolas direktori un nostrādāja līdz 2007.gadam, veltot direktora darbam 43 gadus.

Gaļina Harlamova, strādājot par Viļakas bērnu mūzikas skolas direktori, veikusi ievērojamu darbu vispusīgas iedzīvotāju harmoniskās personības veidošanā. Labi izvērsta profesionālā darba rezultātā daudzi audzēkņi ir turpinājuši mācības mūzikas novirziena vidējās un augstākajās mācību iestādēs.

Gaļina Harlamova strādāja radoši, bija iniciatīvas bagāta, prasīga pret sevi un kolektīvu. Direktores rūpju lokā vienmēr bija gādāt par skolas gaumīgu māksliniecisko tēlu, vienmēr uzturēt skolas materiālo bāzi, rast iespēju skolēniem, skolotājiem, vecākiem baudīt profesionālās mākslas pasākumus.

Kā vienmēr nāks jauni rīti un vakaros slēpsies saule aiz koku galotnēm. Ziemu nomainīs pavasaris, nesdams cerības un sapņus. Bet tas viss būs bez Tevis, Skolotāj! To redzēs Tavi mīļie cilvēki, bet Tu noraudzīsies no mākoņmaliņas. Pie Tevis mēs nāksim ciemos, kad ziedēs ziedi un zeme uzņems jaunu spēku, nāksim, lai pastāstītu par savām ikdienas gaitām, lai vienkārši būtu Tev blakus.

Mūžīgā gaisma lai spīd viņai, staigājot mūžības ceļus.

Atvadīšanās no Gaļinas Harlamovas notiks ceturtdien, 11.februārī plkst.11.00 Viļakas pareizticīgo baznīcā.

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Īstenots projekts “Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana”

Projekts atbalstīts Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Leader konkursa projektā Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana. ...

Noslēdzies pirmais posms Veselības veicināšanas projektā

Šī gada sākumā veiksmīgi turpinājām realizēt aktivitātes projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses ...

1.septembra svinīgie pasākumi izglītības iestādēs

Izglītības iestāde Laiks Rekavas vidusskola Plkst. 9.15   Viduču pamatskola Plkst. 9.30   Viļakas ...