Par saskarsmes uzturēšanu bērniem un vecākiem

Dažādu iemeslu dēļ valstī ir bērni, kuri nedzīvo kopā ar saviem vecākiem vai dzīvo kopā ar vienu no vecākiem. Piemēram, bērna vecāki dzīvo šķirti un bērns dzīvo kopā ar vienu no vecākiem; bērna vecāki vai viens no viņiem stādā citā valstī un periodiski vai svētkos atbrauc uz Latviju; bērni, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē vai ārpusģimenes aprūpes).

Bērniem ir tiesības, bet vecākiem pienākums un tiesības uzturēt savstarpējas attiecības un tiešus kontaktus, tātad arī tikties ar bērniem tad, ja viņi dzīvo šķirti. Saskarsmes tiesības pirmām kārtām ir bērna tiesības. Neatbilstoša to izmantošana ir uzskatāma par bērna tiesību aizskārumu, un to novērst ir ikviena vecāka tiesības un pienākums. Vecākam, kurš nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt informāciju par bērnu, jo īpaši ziņas par viņa attīstību, veselību, izglītības procesā panākto progresu, interesēm un sadzīves apstākļiem.

              Viļakas novada bāriņtiesa dara zināmu, ka ārkārtējā situācijā noteiktie ierobežojumi neparedz aizliegumu vecākiem un bērniem, kas nedzīvo vienā mājsaimniecībā, satikties. Vecākiem, kuriem saskarsmes tiesību īstenošanas kārtība ir noteikta ar tiesas nolēmumu, jāseko līdz tiesas nolēmumā noteiktajam. Ir tik daudz iespēju kā pavadīt laiku kopā ar bērniem, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

              Bāriņtiesa apliecina, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā strādā iepriekšējā režīmā, klientus pieņemot pēc iepriekšēja pieraksta (piesakoties telefoniski: Bāriņtiesas priekšsēdētāja 27809426, vietniece 27801520, locekles 26519805; 27813669), kā arī nekavējoties reaģē uz bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību pārkāpumiem.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Turpinās aktivitātes GreenPalette projekta ietvaros

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Svētītu Adventes laiku!

Ar Pirmo Adventi ir sācies klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad pamazām sākam noskaņoties un ...

VUGD Līgo svētku brīvdienās aicina atcerēties par drošību!

Nākamnedēļ visā Latvijā svinēsim Līgo un Jāņu dienu, kad cilvēki atpūtīsies dabā, peldēsies, kurinās ...