Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 15.01.2021. plkst.12.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtība:

1.Par jauna traktora ar priekšējo uzkari un sniega tīrīšanas lāpstu iegādi Viļakas novada pašvaldības vajadzībām

2.Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā

3.Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada ___.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1/2021 ”Grozījumi 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2017” Par Viļakas  novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību ” pieņemšanu

4.Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada ___.janvāra Saistošo noteikumu Nr.2/2021 ” Grozījumi   2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā” pieņemšanu

5.Par pilnvarojumu izdot rīkojumu ārkārtējās situācijas laikā

Saistošo noteikumu “Grozījumi   2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību ”” projekts

Saistošo noteikumu “Grozījumi   2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā ”” projekts

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sociālā dienesta Paziņojums par asistentu atskaišu nodošanu

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ un ar to saistīto uzdevumu ...

Informācija par masas ierobežojumiem uz valsts ceļiem ar grants segumu tagad pieejama kartes veidā

Informācija par transporta masas ierobežojumiem uz valstij piederošajiem autoceļiem tagad ir pieejama VAS Latvijas ...