Par dažiem kvadrātmetriem skaistāka

Viļakas Romas katoļu draudze 4. Adventa svētdienu un Kristus dzimšanas svētkus sagaida priecīgā noskaņojumā, jo Viļakas Romas katoļu baznīca ir kļuvusi par dažiem kvadrātmetriem skaistāka. Ir noslēgusies centrālo ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurācija, kurai atbalstu 5000.00 Eur apmērā draudze saņēma no Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas.

Projekts bija jāīsteno ļoti īsā laikā nepilnu 2 mēnešu laikā. SIA “Glassica” un restaurators Andris Kļavnieks uzcītīgi šo darbu veica savā darbnīcā Rīgā.  Lielākās grūtības restaurācijas laikā bija materiāla pieejamība. Restaurācijai nepieciešamos svina alvas rāmīšus nevar iegādāties Latvijā, tādēļ tie jāpasūta Itālijā, taču šoreiz tika sūtīti no Vācijas, jo piegādes pandēmijas dēļ no Itālijas ļoti kavējās. “Liels prieks ir vērot restauratoru paveikto darbu. Rozes ir uzziedējušas ziemā. Esmu ļoti priecīgs par restauratoru dedzību, jo paši izrēķināsiet cikos ir jāizbrauc no Rīgas, lai Viļakā iebrauktu 8.20  no rīta. Liels paldies Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei par piešķirto atbalstu. Liels paldies draudzei par atbalstu darbu veikšanā, par lūgšanām, lai darbus vadītu Dieva griba,” pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Restaurators Andris Kļavnieks ir gandarīts, ka pirms četrpadsmit gadiem uzsāktais darbs tuvojas noslēgumam un ļoti cer, ka draudzei izdosies piesaistīt finansējumu vēl divām virsgaismas vitrāžām virs ieejas durvīm labajā un kreisajā pusē, lai plānotie vitrāžu restaurācijas darbi noslēgtos pilnā apjomā.

Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: pr. Guntars Skutels

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un ...

“Gaismas ceļš” Viļakas novadā

1836 Gaismas ceļš uzsākās 16.jūnijā plks.10 :00 Krāslavā, kad ceļā devās divas skrējēju komandas ...

Kopā ar LATVIJAS SKOLAS SOMU attālinātā režīmā

Sarunāties var nemaz neesot blakus, mācīties var attālināti, arī mākslu var baudīt, nebraucot uz ...