Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 17.12.2020.  plkst.14.30 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

  1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu Viļakas novada Medņevas pagasta atradnes “Kangari” 2. laukuma iecirknim “Stiglāni”
  2. Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
  3. Par pārtikas kuponu piešķiršanu
  4. Par nekustamā īpašuma “Kirupe” ar kadastra numuru 3892 006 0057 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izstādes “Viļakas ainava” atklāšana

Viļakas muzejā 2022.gada 28.oktobrī tika atklāta biedrības “Stāstnīca” organizētā fotogrāfiju izstāde “Viļakas ainava”. Daba ...

EKO PUNKTI – TIKAI ŠĶIROTIEM ATKRITUMIEM

Viļakas novadā iedzīvotājiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu bezmaksas nodošanai – 11 EKO ...