Pārvērtības Tautas ielas 2 daudzdzīvokļu mājā

Semenovas ciema Tautas ielas 2 18 dzīvokļu mājā šoruden notikušas pozitīvas pārmaiņas. Pēdējo gadu laikā mājas iemītnieku kopējās rūpes par pašu apsaimniekojamo ēku izpaudušās vērienīgos darbos. Ir izveidotas jaunas nojumes, sakārtota un iztīrīta mājas lietus ūdens notekņu sistēma, nomainīts viens no apkures katliem. Šogad – atjaunoti visu triju mājas ieeju bloki, nomainot ārdurvis uz kāpņu telpām un pagrabiem.

Katru gadu mājas iedzīvotāju kopsapulcēs tiek apspriesti svarīgākie nepieciešamie apsaimniekošanas darbi, plānota to paveikšana, mērķtiecīgi tam tiek arī vākti līdzekļi. Remonti izmaksā dārgi, bet neviens cits darbus neapmaksās kā tikai paši. Tāpēc kā īpašs atspaids tika izmantots pašvaldības līdzfinansējums šīs sezonas darbu veikšanai. Mājas iedzīvotāju izveidotā nevalstiskā organizācija (biedrība) piedalījās Viļakas novada domes rīkotajā konkursā un ieguva iespēju izmantot piedāvāto atbalstu plānotajiem remontdarbiem. Lai veiksmīgāk nodrošinātu mājas siltumizolāciju, ir nomainītas 6 ārdurvis (3 – ieejai kāpņu telpās un 3 – ieejai pagrabā), atjaunoti visu ieeju bloki. Vienlaicīgi  tika labiekārtotas ieeju zonas, atjaunoti soliņi.

Kopējās darbu izmaksas sastādīja 3329,78 eur. Viļakas novada domes konkursā Par finansējuma piešķiršanu  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu, ārējo norobežojošo konstrukciju remontu un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektiem 2020. gadā  darbu veikšanai ieguvām līdzfinansējumu  1500,00eur apmērā. Paldies!

Tautas ielas 2 mājas iedzīvotāji, foto – no personīgā arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Mazās koklītes ciemošanās Viduču pamatskolā

Mūsu skolā bija atbraukusi ciemos Mazā koklīte. Viņa pastāstīja par savu ceļojumu un par ...

Kāpēc iepakojuma savākšana juridiskām personām paredz izmaksas?

SIA “ZAAO” atgādina, ka jau ilgāku periodu iepakojuma apsaimniekošanu un iespējas to savākt bezmaksas ...

Tev tur it jābūt, jo mums ir svarīgs katra jaunieša viedoklis!

Kā līdz šim ziņots, pagājušā gada rudenī tika uzsākts projekts nr.VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē” ar ...