Brīvprātīgā darba veicēja Markeliana darbošanās Viļakas novadā

Brīvprātīgā darba projekta Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365 “Catch the opportunity” ietvaros jau ceturto mēnesi mūsu novadā ciemojas Markelians, kurš atceļojis no tālās Albānijas, lai padarītu jauniešu aktivitātes interesantākas. Visbiežāk jauniešiem ir iespēja satikt Markelianu Viļakas novada skolās vai jauniešu centrā gan Rekovā, gan Semenovā, gan Viļakā. Kad ierobežojumi nebija tik strikti, brīvprātīgais dalījās ar savu kultūru un iepazīstināja ar savu valsti, kā arī organizēja rokdarbu meistardarbnīcas. Šobrīd Markelians iesaistās jauniešu centra svētku noformējuma gatavošanā un individuāli darbojas ar jauniešiem, organizējot  rokdarbu meistardarbnīcas. Ikviens jaunietis aicināts pieteikties meistardarbnīcai, kādas savas idejas īstenošanai kopā ar brīvprātīgo vai vienkārši angļu valodas prasmju uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja Viļakas jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne

Foto no projekta arhīva

“Projekts Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365 “Catch the opportunity” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Atskats uz 2019.gadā paveikto DI projektā

Janvāra beigās Viļakas novada sociālajā dienestā, tikās DI ģimenes ar projekta komandu, lai pārrunātu ...

Pārrobežu projekta ietvaros sakārtoti 11 dīķi novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Turpinās būvdarbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projektā ģimnāzijā

Personu apvienība SIA “ĢL Konsultants” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LVS Building” sekmīgi turpina ...