Brīvprātīgā darba veicēja Markeliana darbošanās Viļakas novadā

Brīvprātīgā darba projekta Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365 “Catch the opportunity” ietvaros jau ceturto mēnesi mūsu novadā ciemojas Markelians, kurš atceļojis no tālās Albānijas, lai padarītu jauniešu aktivitātes interesantākas. Visbiežāk jauniešiem ir iespēja satikt Markelianu Viļakas novada skolās vai jauniešu centrā gan Rekovā, gan Semenovā, gan Viļakā. Kad ierobežojumi nebija tik strikti, brīvprātīgais dalījās ar savu kultūru un iepazīstināja ar savu valsti, kā arī organizēja rokdarbu meistardarbnīcas. Šobrīd Markelians iesaistās jauniešu centra svētku noformējuma gatavošanā un individuāli darbojas ar jauniešiem, organizējot  rokdarbu meistardarbnīcas. Ikviens jaunietis aicināts pieteikties meistardarbnīcai, kādas savas idejas īstenošanai kopā ar brīvprātīgo vai vienkārši angļu valodas prasmju uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja Viļakas jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne

Foto no projekta arhīva

“Projekts Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365 “Catch the opportunity” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Par transportlīdzekļu masas ierobežošanas atcelšanu uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 5.panta otro daļu, kur noteikts, ka autoceļu lietošanu uz laiku ...

Atklātas sociālo pakalpojumu ēkas Viļakā

Viļakā, šī gada 12.oktobrī, svinīgi tika atklātas divas ēkas, nodrošinot divus jaunus sociālos pakalpojumus ...

Atjaunotas margas diviem tiltiem Vecumu pagastā

Vecumu un Susāju pagasta tehniskie darbinieki atjaunoja margas pāri diviem tiltiem Vecumu pagastā. Margas ...