Tiks nodrošināta zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā

Viļakas novada pašvaldība, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”, iegādājās stiklšķiedras laivu, četrtaktu motoru ar 25 ZS un laivas piekabi, lai pašvaldības policists varētu veikt regulāru publisko ūdenstilpņu apsekošanu Viļakas novadā, mazinot maluzveju un nodrošinot Viļakas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu īstenošanu.

V.Vilciņš par projektu: „Ņemot vērā to, ka Viļakas ezers attīstās, ir svarīgi novērst negodprātīgu makšķerēšanu un nodrošināt zivju resursu aizsardzību, lai netiktu likti murdi un tīkli ezerā, kā arī mazās zivis augtu un netiktu izzvejotas pirms tās ir sasnigušas attiecīgo izmēru, tādējādi sekmējot ezera attīstību no dažādiem aspektiem.”

Teksta autore: projekta vadītāja Santa Šmite.
Foto: Personīgais arhīvs.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta ...

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība Šķilbēnu pagastā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Paziņojums

No 1.janvāra ir palielināts garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis personai Viļakas novada Sociālais dienests ...