Tiks nodrošināta zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā

Viļakas novada pašvaldība, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”, iegādājās stiklšķiedras laivu, četrtaktu motoru ar 25 ZS un laivas piekabi, lai pašvaldības policists varētu veikt regulāru publisko ūdenstilpņu apsekošanu Viļakas novadā, mazinot maluzveju un nodrošinot Viļakas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu īstenošanu.

V.Vilciņš par projektu: „Ņemot vērā to, ka Viļakas ezers attīstās, ir svarīgi novērst negodprātīgu makšķerēšanu un nodrošināt zivju resursu aizsardzību, lai netiktu likti murdi un tīkli ezerā, kā arī mazās zivis augtu un netiktu izzvejotas pirms tās ir sasnigušas attiecīgo izmēru, tādējādi sekmējot ezera attīstību no dažādiem aspektiem.”

Teksta autore: projekta vadītāja Santa Šmite.
Foto: Personīgais arhīvs.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Latgales iedzīvotājus aicina uz sarunu par sociālo uzņēmējdarbību

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Līvānu novada domi un British Council pārstāvniecību ...

Labiekārto laukumu Dubļovas ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Viļakas pamatskolas skolēni Rēzeknē

Pateicoties iniciatīvas LATVIJAS SKOLAS SOMA finansējumam, 5.un 6.klašu skolēni apmeklēja Rēzeknes pilsētas teātrī Joriks ...