Projekts “Green way Riga- Pskov” turpinās

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Balvu novada pašvaldība, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.”

Turpinās projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) realizēšana.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome. Sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija, Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome, Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.

2020.gads ir neierasts gads projekta īstenošanā, jo sakarā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem nav iespējams tikties ar projekta partneriem Krievijā. Lai notiktu partneru tikšanās tiek izmantots tiešsaistes rīks internetā “ZOOM platforma”. Šogad partneri Latvijā ir uzstādījuši tūristu skaitītājus uz velo maršruta, lai iegūtu datus, cik aktīvi maršrutu izmanto cilvēki pirms tas ir labiekārtots un nomarķēts. Kad viss Latvijas posms būs nomarķēts un reklamēts, tad varēs salīdzināt kā mainās velo maršruta apmeklētāju skaits. Partneri Latvijā ir precīzi noteikuši kilometrus trasei, citi partneri ir veikuši jau trases tīrīšanu, ir sakārtotas tehniskās specifikācijas un dokumenti. Zaļais velo maršruts tiks marķēts, uzstādot kilometru stabiņus pa bijušo dzelzceļa līniju no Rīgas līdz Ērgļiem un no Gulbenes līdz Viļakai. Posms no Ērgļiem līdz Gulbenei un no Viļakas līdz robežkontroles punktam tiks marķēts kā velo ceļš pa valsts un vietējās nozīmes autoceļiem. Vidzemes tūrisma asociācija ir izstrādājusi karti visam posmam. Gulbenes novada pašvaldība izstrādā detalizētu mini-karti posmam Gulbene -Viļaka. Velobraucēji un ceļotāji varēs paši izvēlēties braukt visu velo maršrutu vai arī izvēlēties izbraukt īsākus velo maršruta posmus. Viļakas novadā arī esam uzstādījuši cilvēku skaitītāju, nolēmuši, ka atpūtas vieta tiks izveidota pie Žīguru bijušās dzelzceļa stacijas. Velobraucēji varēs Viļakā ierasties no Žīguriem vai arī turpināt braucienu pa marķēto trasi līdz bijušajai Mežvidu pamatskolai un Viļakā iegriezties no Vecumu pagasta puses, Borisovas virziena. Krievijas pusē marķētais velo maršruts ies pa valsts reģionālās un vietējās nozīmes ceļiem, kā arī pa meža ceļiem, arī gar upi Veļikaja, līdz velo maršruts noslēgsies Pleskavas pilsētā.

ZOOM” tikšanās laikā partneri informēja, ka projekts norit pēc plānotā laika grafika darbiem, kas tiek veikti konkrētā partnera teritorijā. Bet grūti ir prognozēt kā notiks kopējās projekta aktivitātes. Grūti ir prognozēt, kad būs iespējams piedalīties plānotajās tūrisma izstādēs, lai reklamētu jauno velo maršrutu, jo neviens nevar pateikt, kad šīs izstādes varēs organizēt. Vidzemes tūrisma asociācija informē, ka apvienotais Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sekretariāts ir saskaņojis vizuālās zīmes ar kādām tiks marķēts velo maršruts pa zaļo dzelzceļu.

Projekta īstenošana pandēmijas COVID-19 laikā ir ļoti liels izaicinājums. Bet visi projekta partneri ir noskaņoti pozitīvi, ka vēl šī projekta laikā būs iespējams visiem satikties klātienē, jo projekts ir pagarināts līdz 2022.gada 30.aprīlim. Projektu plānots īstenot 32 mēnešos.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 713732.40 Eur (90 % no projekta budžeta) un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Foto: Inese Matisāne, maršruta zīmes maketi Vidzemes tūrisma asociācija

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Žetonu vakars Rekavas vidusskolā

Skanot  mūzikai, klātesošie sagaidīja abiturientus – vakara gaviļniekus un koncerta veidotājus. Jaunieši saņēma skolas ...

FK “Upīte” nevar nomierināties – uzņemts jau ceturtais klips!

Pagājušā gada novembrī folkloras kopa “Upīte” izlaida savus pirmos trīs videoklipus, kas tapuši dziesmām ...

Novērtējot labākos Latvijas Pasta darbiniekus, klienti iesūtījuši vairāk nekā 11 000 anketu

Latvijas Pasta organizētajā konkursā Mans Pastnieks 2019 katrā Latvijas reģionā noskaidroti uzticamākie, izpalīdzīgākie un ...